Κυπριακά Προγράμματα

Εισαγωγή

Το Πρόγραμμα στοχεύει να συμβάλει στην ανάπτυξη και διάδοση ερευνητικών δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις παρέχοντας κίνητρα για την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων, την εξοικείωση των επιχειρήσεων με τη διαδικασία, τη λειτουργία και τα εν γένει οφέλη της ερευνητικής δραστηριότητας ως αναπόσπαστου μέρους του συνολικού σχεδιασμού και της λειτουργίας μίας υγιούς επιχείρησης.

Το Πρόγραμμα «Έρευνα για Επιχειρήσεις» περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο (2) Δράσεις: 

  • Δράση «Νέα Προϊόντα και Υπηρεσίες» 
  •  Δράση «Συλλογική Έρευνα»


Αποστολή σε φίλους Εκτύπωση