Κυπριακά Προγράμματα

Δράση "Συλλογική Έρευνα"

Κύριος στόχος της Δράσης είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου μέσα από την επίλυση κοινών τεχνολογικών προκλήσεων, την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και την εξυπηρέτηση κοινών ερευνητικών αναγκών για όλα τα μέλη των συνδέσμων.

Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ της επιχειρηματικής και της ερευνητικής κοινότητας.


Αποστολή σε φίλους Εκτύπωση