Ευρωπαϊκά & Διεθνή Προγράμματα

Εισαγωγή

Ο Οργανισμός EUREKA δημιουργήθηκε το 1985 από 17 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για προώθηση της βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης. Θεωρείται το πλαίσιο μέσω του οποίου, βιομηχανίες, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια αναπτύσσουν και εκμεταλλεύονται τεχνολογίες, απαραίτητες για την αύξηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στον Οργανισμό EUREKA μετέχουν σήμερα ως πλήρη μέλη 38 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μονακό, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ρουμανία, Ρωσία, Σαν Μαρίνο, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, Φιλανδία) και η ΕΕ.

Η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος του Οργανισμού το 2002 και έκτοτε το ΙΠΕ λειτουργεί ως το εθνικό γραφείο EUREKA και έχει την ευθύνη της διαχείρισης της συμμετοχής της Κύπρου στις δραστηριότητες του Οργανισμού. Έκτοτε, το ΙΠΕ καθιέρωσε το Πρόγραμμα "EUREKA Κύπρου" ως το μηχανισμό επιλογής και στήριξης των κυπριακών φορέων που επιθυμούν η συμμετοχή τους σε έργα EUREKA.

Αποστολή σε φίλους Εκτύπωση