Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Υπηρεσίες

Συμμετοχή σε ερευνητικά Προγράμματα

Το Ίδρυμα χρηματοδοτεί ερευνητικά έργα σε συνέχεια ανακοίνωσης ανοικτών Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που απευθύνται σε φορείς και φυσικά πρόσωπα που η έδρα τους είναι στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλο τρίτο κράτος αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία. Τα επιμέρους Προγράμματα και Διαγωνισμοί, ανάλογα με τους στόχους και τις δραστηριότητές τους, ...

Περισσότερα

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020

Με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής κυπριακών φορέων στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» έχουν διοριστεί Εθνικά Σημεία Επαφής για όλες τις δραστηριότητες του Προγράμματος με κύριες αρμοδιότητες: τη συστηματική και σε βάθος ενημέρωσή τους για την ενότητα την οποία εκπροσωπούν, τη συστηματική διοχέτευση πληροφοριών προς την ερευνητική κοινότητα της Κύπρου αναφορικά με την ...

Περισσότερα

Κινητικότητα ερευνητών

Το ΙΠΕ είναι ο Επικεφαλής Οργανισμός (Bridgehead Organisation) και το Κέντρο Υπηρεσιών «EURAXESS - Service Centre» για την Κύπρο, προσφέροντας πληροφορίες και συμβουλές σε μετακινούμενους ερευνητές (mobile researchers), τόσο σε ξένους ερευνητές που επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο όσο και σε κύπριους ερευνητές που επιθυμούν να εργαστούν στο εξωτερικό.   Το «EURAXESS ...

Περισσότερα

Μεταφορά Τεχνολογίας

Η μεταφορά τεχνολογίας για σκοπούς ανάπτυξης της καινοτομίας, κατέχει συχνά την έννοια της μεταφοράς διαθέσιμης γνώσης, ικανοτήτων, τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς ή/και επιχειρήσεις, σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο, για την περεταίρω ανάπτυξή τους ή την απ’ ευθείας αξιοποίησή τους από τους τελικούς παραλήπτες.  Η μεταφορά ...

Περισσότερα

Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων

Η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων είναι η χρήση, για κοινωνικούς και οικονομικούς σκοπούς, των κύριων συμπερασμάτων, εργαλείων, μεθόδων, προϊόντων κλπ, που παράγονται μέσα από τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Μέσω της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει από τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης για την κοινωνία και ...

Περισσότερα

Θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Το ΙΠΕ παρέχει προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα υπηρεσίες υποστήριξης για θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα την προστασία και την εκμετάλλευσή της. Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε συμμετέχοντες σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ερευνητικές και καινοτομικές δραστηριότητες, καθώς και διαμεσολαβητές που παρέχουν ...

Περισσότερα

Υπηρεσίες Στήριξης Καινοτομίας

Στόχος της παροχής υπηρεσιών στήριξης καινοτομίας είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων στη διαδικασία εισαγωγής καινοτόμων προϊόντων στην τοπική και διεθνή αγορά και η ενίσχυση των δυνατοτήτων καινοτομίας των κυπριακών επιχειρήσεων. Απώτερος σκοπός η συνεισφορά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η βιώσιμη ανάπτυξη. Οι βασικοί τρόποι με τους οποίους επιδιώκονται τα πιο πάνω είναι η ...

Περισσότερα

Enterprise Europe Network Cyprus

Tο ΙΠΕ συντονίζει από το 2008 τις εργασίες του Enterprise Europe Network Cyprus προσφέροντας πληροφόρηση, συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες προς την κυπριακή επιχειρηματική κοινότητα, με στόχο την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς και της καινοτομίας στις εγχώριες επιχειρήσεις. Το Enterprise Europe Network Cyprus είναι μέλος του Entreprise Europe Network, ενός παγκόσμιου δικτύου ...

Περισσότερα

Απόδημοι Κύπριοι Ερευνητές

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας έχει αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό μια ολοκληρωμένη προσπάθεια για καταγραφή Αποδήμων Κύπριων Ερευνητών σε μια κεντρική βάση δεδομένων, με στόχο την ενημέρωσή τους για τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο, τις ευκαιρίες δικτύωσης και χρηματοδότησης μέσω των ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων και την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών. Ως Απόδημοι Κύπριοι ...

Περισσότερα


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα