Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποτελείται από εννέα (9) μέλη ως ακολούθως:

(α) Τον εκάστοτε Επικεφαλής Επιστήμονα (Chief Scientist), ex officio, ως Πρόεδρο.

(β) Οκτώ (8) αριστίνδην μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Δύο (2) αριστίνδην μέλη προέρχονται από τη Δημόσια Υπηρεσία και δύο (2) μέλη καθ’ υπόδειξη της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων.

Στις 3 Απριλίου 2019, το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε στο διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου για περίοδο πέντε ετών:

Η παρούσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

Πρόεδρος

κ. Κυριάκος Κόκκινος, Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας και Καινοτομίας

Αντιπρόεδρος

κα Σταυριάνα Κοφτερός, Επιχειρηματικός Άγγελος, Διευθύντρια Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Καινοτομίας

Γραμματέας

Καθ. Ανδρέας Ευσταθίου, Αντιπρύτανης Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ταμίας

Δρ Παναγιώτης Φιλήμης, Επιχειρηματίας, Μηχανολόγος Μηχανικός

Μέλη

κα Ειρήνη Πική, Ανώτερη Λειτουργός, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης

κ. Κωνσταντίνος Καραγιώργης, Ανώτερος Λειτουργός, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Καθ. Γιάννης Μανωλόπουλος, Αντιπρύτανης Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Δρ Μιχάλης Λοϊζίδης, Ερευνητής, Χημικός/Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός

κ. Πάμπος Πάντζιαρος, Επιχειρηματίας


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα