Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Δέσμη Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2009 - 2010

H ΔΕΣΜΗ 2009-2010, ως συνέχεια της ΔΕΣΜΗΣ 2008, αποτέλεσε το μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό μηχανισμό που λειτούργησε την περίοδο 2009-2011, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Κύπρου για ανάπτυξη. Λειτούργησε παράλληλα και συμπληρωματικά με σειρά άλλων πολιτικών και προγραμμάτων και εξειδικευόταν στην προώθηση της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 κάλυψε τις κυριότερες δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που υποστηρίχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από το ΙΠΕ και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τα έτη 2009 - 2011. Ο προϋπολογισμός της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010 ανήλθε στα 85 εκ. ευρώ.

Βασικές επιδιώξεις της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010 ήταν η προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας σε μια σειρά τομέων της κυπριακής κοινωνίας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. Απευθυνόταν στους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, τις επιχειρήσεις και τους κοινωφελείς οργανισμούς. Περιελάμβανε πέντε (5) Άξονες Προτεραιότητας, δεκαοκτώ (18) Προγράμματα και επιμέρους εξειδικευμένες Δράσεις. 

Για το κείμενο της Προκήρυξης της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010 πατήστε εδώ.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα