Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» («Horizon 2020») αποτελεί το χρηματοδοτικό πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία (2014-2020). Ο «Ορίζοντας 2020» υποστηρίζει τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», που στοχεύει στην ανάδειξη της έρευνας και της καινοτομίας ως κεντρικούς μοχλούς για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης προς αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών και επίκαιρων κοινωνικών προκλήσεων.

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» συνενώνει και ενισχύει τις δράσεις που χρηματοδοτούνταν παλαιότερα από το 7ο ΠΠ για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ, τα τμήματα που αφορούν στην καινοτομία του 1ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία της ΕΕ (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology - ΕΙΤ).

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αποτελεί το βασικό μηχανισμό για την υλοποίηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», της Ένωσης Καινοτομίας και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, φιλοδοξώντας να συμβάλει στην προσπάθεια για ανταπόκριση στην οικονομική κρίση και στη βελτίωση των μελλοντικών συνθηκών για απασχόληση και ανάπτυξη, στην αντιμετώπιση των ανησυχιών των κρατών σχετικά με την ευημερία, την ασφάλεια και το περιβάλλον και στην ενδυνάμωση της παγκόσμιας θέσης της ΕΕ στην Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία.

Το Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 80 δισεκατομμυρίων ευρώ και καλύπτει την περίοδο 2014-2020. Οι πρώτες Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ανακοινώθηκαν το Δεκέμβριο του 2013.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», τις διαδικασίες συμμετοχής και τις υπηρεσίες υποστήριξης των Εθνικών Σημείων Επαφής μπορείτε να βρείτε στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας ενώ για τις ανοικτές Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στην σχετική ιστοσελίδα της ΕΕ, Participant Portal.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα