Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Τι είναι ο Ορίζοντας 2020;

Το ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας συνολικού προϋπολογισμού ύψους περίπου 80 δισεκατομύρια ευρώ  για την περίοδο 2014 - 2020.  

Η εμπειρία από τα προηγούμενα Προγράμματα Πλαίσιο (ΠΠ) κατέδειξε ότι επιστήμη και βιομηχανία μπορούν να συνεργαστούν από κοινού ώστε να βρουν λύσεις σε ένα τεράστιο φάσμα προκλήσεων ενώ η καινοτομία συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση των προηγούμενων ΠΠ κατέδειξε την ανάγκη για απλοποίηση του Προγράμματος προς όφελος των συμμετεχόντων.

Το Πρόγραμμα:

  • είναι ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία -από την έρευνα στη λιανική πώληση- εστιάζει στις Κοινωνικές Προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία της ΕΕ π.χ. υγεία, καθαρή ενέργεια, μεταφορές
  • στηρίζει περισσότερο την καινοτομία
  • δίνει έμφαση στην ενίσχυση των Μικρό Μεσαίων Επιχειρήσεων
  • είναι ανοικτό στη συμμετοχή ερευνητών από ολόκληρο τον κόσμο

Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται γύρω από τρεις κύριες Προτεραιότητες:

  • Επιστημονική Αριστεία
  • Βιομηχανική Υπεροχή
  • Κοινωνικές Προκλήσεις

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», τις διαδικασίες συμμετοχής και τις υπηρεσίες υποστήριξης των Εθνικών Σημείων Επαφής μπορείτε να βρείτε στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας ενώ για τις ανοικτές Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στην σχετική ιστοσελίδα της ΕΕ, Participant Portal.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα