Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Δομή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα θα επικεντρωθεί γύρω από 3 κύριες προτεραιότητες, ως ακολούθως:

Επιστημονική Αριστεία

 • Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες
 • Δράσεις Marie Skłodowska-Curie
 • Υποδομές Έρευνας (συμπ. των ηλεκτρονικών υποδομών) και εξασφάλιση πρόσβασης σε υποδομές παγκόσμιας εμβέλειας
 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

Ανταγωνιστικές Βιομηχανίες

 • Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEITs)
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιώn
 • Νανοτεχνολογίες, Προηγμένα Υλικά, Βιοτεχνολογία και Προηγμένες  Βιομηχανικές Διεργασίες
 • Διάστημα
 • Πρόσβαση σε Κεφάλαια Κινδύνο
 • Καινοτομία στις ΜμΕ

 Κοινωνικές Προκλήσεις

 • Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευημερία
 • Ασφάλεια τροφίμων, αειφόρος γεωργία, έρευνα σε θαλάσσιους πόρους, ναυτιλία και βιο-οικονομία
 • Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια
 • Ευφυείς, πράσινες και ολοκληρωμένες μεταφορές
 • Κλιματική δράση, επάρκεια πόρων και πρώτες ύλες
 • Καινοτόμες, ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες
 • Ασφαλείς κοινωνίες
 • Διάχυση Αριστείας και Διεύρυνση Συμμετοχής
 • Επιστήμη με και για την Κοινωνία
 • Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
 • Κοινό Κεντρο Ερευνών (άμεσες δράσεις)


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα