Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Πώς το ΙδΕΚ μπορεί να σε βοηθήσει;

Υπηρεσίες

Ο ρόλος του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας
Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα έχει ανατεθεί στο ΙΠΕ.
 
Το ΙΠΕ, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία του σε θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης, αλλά και τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά δίκτυα για την έρευνα και την καινοτομία, υποστηρίζει ενεργά τους κυπριακούς φορείς στην προσπάθειά τους να συμμετέχουν με επιτυχία στα ερευνητικά έργα της ΕΕ.
 
Το ΙΠΕ είναι στη διάθεση των ερευνητών για παροχή άμεσης πληροφόρησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (π.χ. ανεύρεση εταίρων, προεπισκόπηση προτάσεων, επίλυση αποριών σε διαδικαστικά θέματα, επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.λπ.), για την ουσιαστική υποστήριξη των κυπριακών φορέων.
 
Το Ίδρυμα θα διοργανώνει κατά καιρούς ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις Θεματικές Προτεραιότητες ή εκπαιδευτικά σεμινάρια για θέματα του Προγράμματος. 
 
Δίκτυο ΕΣΕ

Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου

Με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής κυπριακών φορέων στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» έχουν διοριστεί Εθνικά Σημεία Επαφής για όλες τις δραστηριότητες του Προγράμματος με κύριες αρμοδιότητες:

  • τη συστηματική και σε βάθος ενημέρωσή τους για την ενότητα την οποία εκπροσωπούν,
  • τη συστηματική διοχέτευση πληροφοριών προς την ερευνητική κοινότητα της Κύπρου αναφορικά με την ενότητα για την οποία έχουν ορισθεί ως υπεύθυνοι,
  • τη διοργάνωση εκπαιδευτικών ή άλλων σεμιναρίων,
  • την παροχή βοήθειας και επίλυσης αποριών στο στάδιο ετοιμασίας ερευνητικών προτάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της προεπισκόπησης προτάσεων,
  • τη στήριξη στην εξεύρεση συνεργατών από το εξωτερικό,
  • την Προεπισκόπηση Προτάσεων

Περαιτέρω παροχή βοήθειας για Προτάσεις και Έργα μπορούν να αφορούν στα εξής:

  • Θέµατα ∆ικαιωµάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας & Συµφωνητικού Κοινοπραξίας
  • Εξατοµικευµένη στήριξη/συµβουλές σε διαχειριστικά θέµατα και θέµατα συµβολαίων (π.χ. δικαιώµατα/ευθύνες συµµετεχόντων)
  • Στήριξη κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του Έργου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για οποιεσδήποτε πληροφορίες για το Πρόγραμμα. 

Κατάλογος των Εθνικών Σημείων Επαφής της Κύπρου

Για γενικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το τηλέφωνο: 22205050 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: [email protected].


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα