Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

ΔΕΣΜΗ 2009-2010

Στο πλαίσιο της εξασφάλισης επαρκούς ελέγχου της προόδου των ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας αλλά και της υποστήριξης των ερευνητών που συμμετέχουν σε αυτά, το Ίδρυμα έχει καθιερώσει συγκεκριμένες διαδικασίες παρακολούθησης των έργων, μέσω των οποίων εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η αρμονική και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ του ΙΠΕ και της συμμετέχουσας ερευνητικής κοινότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΙΠΕ έχει καθιερώσει μια σειρά εντύπων με τα οποία οι συντονιστές των έργων μπορούν να υποβάλλουν τις απαραίτητες εκθέσεις προς το ΙΠΕ και επιπλέον να αιτούνται διάφορες αλλάγες σε διαχειριστικές κυριώς πτυχές που σχετίζονται με το ερευνητικό τους έργο όπως ο προϋπολογισμός, η χρονική διάρκεια κ.ά.

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα