Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Πρόταση Θεματική Περιοχή «Ερευνητικές Υποδομές (Research Infrastructures)»

Τα στοιχεία επικοινωνίας του εν λόγω Φορέα παρουσιάζονται ως ακολούθως:
Όνομα: Andreia Moreira de Jesus
Τηλ: +351 925 988 718 begin_of_the_skype_highlighting +351 925 988 718 ΔΩΡΕΑΝ  end_of_the_skype_highlighting / +351 215 002 649 begin_of_the_skype_highlighting +351 215 002 649 ΔΩΡΕΑΝ  end_of_the_skype_highlighting
Hλ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Πλήρης περιγραφή των δραστηριοτήτων του Κέντρου επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά.

Συναφώς, αναφέρεται ότι οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω Δραστηριότητας θα στοχεύσουν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων καινοτομίας των Ερευνητικών Υποδομών, στη μεταφορά της γνώσης και άλλων δραστηριοτήτων διάχυσης, στη χρήση των ερευνητικών υποδομών από ερευνητές που απασχολούνται στη βιομηχανία, και γενικότερα στη συμμετοχή των βιομηχανικών συνδέσμων σε κοινοπραξίες ή σε συμβουλευτικά όργανα.

Συγκεκριμένα, η Πρόσκληση EINFRA-6-2014 ασχολείται με τη διασύνδεση των κέντρων Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ τους. Παράλληλα, ασχολείται με τον εντοπισμό ΜΜΕ που ασχολούνται ή έχουν ανάγκη της χρήσης των εν λόγω τεχνολογιών καθώς και με την εκπαίδευση στη χρήση των Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης.

Επισημαίνεται ότι, όσοι αναζητούν συνεργάτες για συμμετοχή σε προτάσεις του Προγράμματος HORIZON 2020 μπορούν να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και να τα προωθήσουν στο αρμόδιο Σημείο Επαφής και στη συνέχεια θα προωθηθεί, με τη βοήθεια των Εθνικών Σημείων Επαφής, σε πιθανούς ενδιαφερόμενους σε άλλες χώρες.
Περισσότερες ευκαιρίες δικτύωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα CORDIS και στην ιστοσελίδα του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής (http://www.euroris-net.eu/) της εν λόγω Θεματικής Περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος Εργασίας «Ερευνητικές Υποδομές (Research Infrastructures)» και τις Οδηγίες Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Participant Portal ή να επικοινωνούν με την κα Κωνσταντίνα Μακρή, Λειτουργό του ΙΠΕ και Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τη Δραστηριότητα Ερευνητικές Υποδομές (Research Infrastructures) του Προγράμματος HORIZON 2020 (Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected], τηλ. 22205054 begin_of_the_skype_highlighting 22205054 ΔΩΡΕΑΝ  end_of_the_skype_highlighting).

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας του εν λόγω Φορέα παρουσιάζονται ως ακολούθως:
Όνομα: Andreia Moreira de Jesus
Τηλ: +351 925 988 718 begin_of_the_skype_highlighting +351 925 988 718 ΔΩΡΕΑΝ end_of_the_skype_highlighting / +351 215 002 649 begin_of_the_skype_highlighting +351 215 002 649 ΔΩΡΕΑΝ end_of_the_skype_highlighting
Hλ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Πλήρης περιγραφή των δραστηριοτήτων του Κέντρου επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά.

Συναφώς, αναφέρεται ότι οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω Δραστηριότητας θα στοχεύσουν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων καινοτομίας των Ερευνητικών Υποδομών, στη μεταφορά της γνώσης και άλλων δραστηριοτήτων διάχυσης, στη χρήση των ερευνητικών υποδομών από ερευνητές που απασχολούνται στη βιομηχανία, και γενικότερα στη συμμετοχή των βιομηχανικών συνδέσμων σε κοινοπραξίες ή σε συμβουλευτικά όργανα.

Συγκεκριμένα, η Πρόσκληση EINFRA-6-2014 ασχολείται με τη διασύνδεση των κέντρων Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ τους. Παράλληλα, ασχολείται με τον εντοπισμό ΜΜΕ που ασχολούνται ή έχουν ανάγκη της χρήσης των εν λόγω τεχνολογιών καθώς και με την εκπαίδευση στη χρήση των Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης.

Επισημαίνεται ότι, όσοι αναζητούν συνεργάτες για συμμετοχή σε προτάσεις του Προγράμματος HORIZON 2020 μπορούν να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και να τα προωθήσουν στο αρμόδιο Σημείο Επαφής και στη συνέχεια θα προωθηθεί, με τη βοήθεια των Εθνικών Σημείων Επαφής, σε πιθανούς ενδιαφερόμενους σε άλλες χώρες.
Περισσότερες ευκαιρίες δικτύωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα CORDIS και στην ιστοσελίδα του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής (http://www.euroris-net.eu/) της εν λόγω Θεματικής Περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος Εργασίας «Ερευνητικές Υποδομές (Research Infrastructures)» και τις Οδηγίες Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Participant Portal ή να επικοινωνούν με την κα Κωνσταντίνα Μακρή, Λειτουργό του ΙΠΕ και Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τη Δραστηριότητα Ερευνητικές Υποδομές (Research Infrastructures) του Προγράμματος HORIZON 2020 (Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected], τηλ. 22205054 begin_of_the_skype_highlighting 22205054 ΔΩΡΕΑΝ end_of_the_skype_highlighting).

Data center PT


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα