Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή Αξιολογητών σε Εκπαιδευτικά Εργαστήρια που θα Διεξαχθούν στο Πλαίσιο της Εκδήλωσης Δικτύωσης ICT Proposers’ Day 2014, 9-10 Οκτωβρίου 2014, Φλωρεντία

Συναφώς αναφέρεται ότι η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 9 – 10 Οκτωβρίου 2014 στη Φλωρεντία της Ιταλίας και στοχεύει στην προώθηση δικτύωσης των ερευνητών και τη δημιουργία επιτυχημένων Δικτύων Συνεργασίας, ενόψει των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων που αναμένεται να ανακοινωθούν τον Οκτώβριο του 2014 για τη θεματική περιοχή ICT του Προγράμματος Horizon 2020. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά στα δυο Εργαστήρια που θα διοργανωθούν από το Δίκτυο Idealist 2014, «EvaluationinHorizon 2020» και «Pre-proposalCheck», τα οποία θα διοργανωθούν παράλληλα με την Εκδήλωση Δικτύωσης.

Tο πρώτο Εργαστήριο, «EvaluationinHorizon 2020», θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου 2014 και στοχεύει στην επίλυση αποριών σχετικά με τη διαδικασία Αξιολόγησης Προτάσεων από Αξιολογητές που έλαβαν μέρος σε Αξιολογήσεις Προτάσεων που υποβλήθηκαν στις πρώτες Προσκλήσεις του Προγράμματος Horizon 2020. Οι ερωτήσεις που θα κληθούν να απαντήσουν οι Αξιολογητές θα υποβάλλονται τόσο από το Συντονιστή του Εργαστηρίου όσο και από τους συμμετέχοντες. Στο πλαίσιο της συζήτησης αναμένεται ότι θα δοθούν διευκρινίσεις αναφορικά με τις διαφορές της διαδικασίας Αξιολόγησης στο Πρόγραμμα Horizon 2020 σε σχέση με προηγούμενα Προγράμματα Πλαίσιο, την αξιολόγηση του κάθε κριτηρίου, καθώς και συμβουλές επιτυχίας για την ετοιμασία Προτάσεων. 

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου «Pre-proposalCheck», το οποίοθα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την Εκδήλωση στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2014, θα διευθετηθούν Συναντήσεις μεταξύ Αξιολογητών, ΕΣΕ και Ερευνητών για συζήτηση, επίλυση αποριών και εξατομικευμένη στήριξη. Οι Αξιολογητές θα κληθούν να μελετήσουν συγκεκριμένο αριθμό Προτάσεων εκ των προτέρων και να υποβάλουν εισηγήσεις στους Συντονιστές σε σχέση με την ετοιμασία της Πρότασης, το Δίκτυο Συνεργασίας και άλλα σημαντικά θέματα.

Για την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι αξιολογητές καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 22 Αυγούστου 2014.

Σημειώνεται ότι τα έξοδα των Αξιολογητών που θα επιλεγούν για συμμετοχή στα Εργαστήρια θα καλυφθούν απευθείας από το Δίκτυο Idealist 2014. 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Λίτσα Κουντουρίδου, Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τη θεματική περιοχή ΤΠΕ του Προγράμματος Horizon 2020 (Email.: [email protected], Τηλ: 22205020).

Application Form Evaluators v0.2


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα