Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Print

Αναζήτηση Συνεργατών για Υποβολή Πρότασης Έργου στο Πλαίσιο της Κοινωνικής Πρόκλησης 7 «ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» HORIZON 2020

Συγκεκριμένα, οι παρακάτω φορείς αναζητούν δίκτυα συνεργασίας τα οποία σκοπεύουν να υποβάλουν Προτάσεις Έργων στο πλαίσιο των ακόλουθων θεματικών περιοχών (topics) του Προγράμματος Εργασίας:

1. Προφίλ Συνεργάτη: Belgian Federal Police (περισσότερα)

Topic:

FCT-12-2014 - Urban security topic 3: Minimum intrusion tools for de-escalation during mass gatherings improving citizens’ protection'
 2. Προφίλ Συνεργάτη: Romanian Ministry of Internal Affairs - Police Academy „Alexandru Ioan Cuza” - Fire Officers Faculty (περισσότερα)

Topic:

DRS-5-2014: Crisis management topic 5: Situation awareness of Civil Protection decision-making solutions – preparing the ground for a Pre-commercial Procurement (PCP);DRS-7-2014: Crisis management topic 7: Crises and disaster resilience – operationalizing resilience concepts;DRS-9-2014/2015: Disaster Resilience & Climate Change topic 1: Science and innovation for adaptation to climate change: from assessing costs, risks and opportunities to demonstration of options and practices;DRS-13-2015: Critical Infrastructure Protection topic 2: Demonstration activity on tools for adapting building and infrastructure standards and design methodologies in vulnerable locations in case of natural or man-originated catastrophes;DRS-14-2015: Critical Infrastructure Protection topic 3: Critical Infrastructure resilience indicator - analysis and development of methods for assessing resilience;DRS-15-2015: Critical Infrastructure Protection topic 4: Protecting potentially hazardous and sensitive sites/areas considering multisectorial dependencies;DRS-19-2014: Communication technologies and interoperability topic 2: Next generation emergency services.
 3. Προφίλ Συνεργάτη: Romanian Ministry of Internal Affairs - Police Academy „Alexandru Ioan Cuza” (περισσότερα)

Topic:

DRS-2-2014 Crisis management topic 2: Tools for detection, traceability, triage and individual monitoring of victims after a mass CBRN contamination and/or exposure

4. Προφίλ Συνεργάτη: Romanian Ministry of Internal Affairs - General Logistics Directorate (GLD) (περισσότερα)

Topic:

DRS-3-2015: Crisis management topic 3: Demonstration activity on large scale disasters and crisis management and resilience of EU external assets against major identified threats or causes of crisis;
DRS-7-2014: Crisis management topic 7: Crises and disaster resilience – operationalizing resilience concepts;
DRS-12-2015: Critical Infrastructure Protection topic 1: Critical Infrastructure “smart grid” protection and resilience under “smart meters” threats;
DRS-13-2015: Critical Infrastructure Protection topic 2: Demonstration activity on tools for adapting building and infrastructure standards and design methodologies in vulnerable locations in case of natural or man-originated catastrophes;
DRS-14-2015: Critical Infrastructure Protection topic 3: Critical Infrastructure resilience indicator - analysis and development of methods for assessing resilience;
DRS-17-2014/2015: Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic: “Protection of urban soft targets and urban critical infrastructures”
BES-7-2015: Border crossing points topic 3: Optimization of border control processes and planning.
5. Προφίλ Συνεργάτη:  Ministry of Internal Affairs - General Inspectorate of Romanian Gendarmerie (GIRG) (περισσότερα)

Topic:                                  

DRS-7-2014: Crisis management topic 7: Crises and disaster resilience – operationalizing resilience concepts
FCT-5-2014: Law enforcement capabilities topic 1: Develop novel monitoring systems and miniaturized sensors that improve Law Enforcement Agencies' evidence- gathering abilities;
FCT-10-2014: Urban security topic 1: Innovative solutions to counter security challenges connected with large urban environment;
FCT-12-2014: Urban security topic 3: Minimum intrusion tools for de-escalation during mass gatherings improving citizens’ protection;
FCT-14-2014: Ethical/Societal Dimension Topic 2: Enhancing cooperation between law enforcement agencies and citizens -Community policing;
6. Προφίλ Συνεργάτη: Romanian Ministry of Internal Affairs - General Inspectorate of Border Police (GIBP) (περισσότερα)

Topic:

BES-2-2015: Maritime Border Security topic 2: Low cost and “green” technologies for EU coastal border surveillance
BES-3-2015: Maritime Border Security topic 3: Light optionally piloted vehicles (and sensors) for maritime surveillance
7. Προφίλ Συνεργάτη: Romanian Ministry of Internal Affairs - General Inspectorate of Romanian Police (GIRP) (περισσότερα)

Topic:

Call – Fight against crime and Terrorism (all topics)
Call – Digital Security: Cybersecurity, Privacy and Trust (all topics)
8. Προφίλ Συνεργάτη:  Romanian Ministry of Internal Affairs - General Inspectorate for Emergency Situations (GIES) (περισσότερα)

Topic:

DRS-5-2014: Crisis management topic 5: Situation awareness of Civil Protection decision-making solutions – preparing the ground for a Pre-commercial Procurement (PCP)
DRS-6-2015: Crisis management topic 6: Addressing standardization opportunities in support of increasing disaster resilience in Europe
DRS-7-2014: Crisis management topic 7: Crises and disaster resilience – operationalizing resilience concepts
DRS-19-2014: Communication technologies and interoperability topic 2: Next generation emergency services
Η ΚΠ7 «ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογιών και γνώσεων για τη διαμόρφωση ικανότητας κατοχύρωσης της ασφάλειας των πολιτών, της κοινωνίας, της οικονομίας καθώς επίσης και των περιουσιακών στοιχείων, των υποδομών και των υπηρεσιών, της ευημερίας και της πολιτικής σταθερότητας από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 4 ανοικτών Προσκλήσεων που δημοσιεύθηκαν την 11η Δεκεμβρίου 2013 ανέρχεται στα €197.990.000. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έχει ορισθεί η 28η Αυγούστου 2014 και ώρα 17.00 (τοπική ώρα Βρυξελλών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος κα Λίνα Τσούμπανου, Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για την Κοινωνική Πρόκληση 7 «ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» (Email: [email protected], τηλ.: 22205055).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα