Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο του Έργου των Εθνικών Σημείων Επαφής της Κοινωνικής Πρόκλησης 6 ‘Inclusive Innovative and Reflective Societies’ NET4SOCIETY 3

Το Δελτίο εκδίδεται από τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κοινωνικής Πρόκλησης 6 ‘Inclusive, Innovative and Reflective Societies» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της ΕΕ για Έρευνα και Καινοτομία, στο πλαίσιο του Έργου NET4SOCIETY3 (http://www.net4society.eu/).

Συναφώς αναφέρεται ότι, στόχος του Έργου NET4SOCIETY3 είναι η συνεργασία των 47 Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) της εν λόγω Θεματικής Προτεραιότητας με σκοπό την καλύτερη δυνατή προβολή των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται στο Πρόγραμμα Εργασίας της εν λόγω Κοινωνικής Πρόκλησης.

H Κοινωνική Πρόκληση 6 θα υποστηρίξει δράσεις που θα δώσουν στην Ευρώπη επαρκή ελαστικότητα όσον αφορά στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων και των μελλοντικών προβλημάτων που επηρεάζουν την ανάπτυξή της. Ως εκ τούτου, οι τρεις βασικοί στόχοι που τέθηκαν για να εκπληρωθούν τα προαναφερθέντα στο πλαίσιο της παρούσας Κοινωνικής Πρόκλησης είναι:

Η απόκτηση μιας καλύτερης κατανόησης των κοινωνικών αλλαγών στην Ευρώπη και του αντίκτυπου τους στην κοινωνική συνοχή. Παράλληλα, στοχεύεται η ανάλυση και η ανάπτυξη κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ένταξης και διαπολιτισμικής δυναμικής εντός της ΕΕ αλλά και με τους διεθνείς εταίρους, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω της επιστήμης αιχμής και της διεπιστημονικότητας, της τεχνολογικής προόδου και οργανωτικών καινοτομιών.
Να προωθηθεί η ανάπτυξη καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην Ευρώπη μέσω της εμπλοκής των πολιτών, των κοινωνικών συνόλων, των επιχειρήσεων και των χρηστών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας
Να συμβάλει στην κατανόηση της πνευματικής βάσης της Ευρώπης, την ιστορία της και τις πολλές ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές επιρροές, ως πηγή έμπνευσης για τη ζωή μας σήμερα
Εν κατακλείδι, η εν λόγω Κοινωνική Πρόκληση καλύπτει έρευνα στις Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Τα κύρια θέματα του ηλεκτρονικού Ενημερωτικού  Δελτίου είναι τα ακόλουθα:

Τελευταίες Ευκαιρίες για Υποβολή Προτάσεων στις Πρώτες Προσκλήσεις του Ορίζοντα 2020
Αύξησε την Αναγνωσιμότητα σου στην Ερευνητική σου Κοινότητα και Βρες Πιθανούς Συνεργάτες
Παροχή Υποστήριξης από το NET4SOCIETY στις Νέες Χώρες-Μέλη στο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Επιτυχημένα Έργα
Συνέδριο που Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Έργο ΝΕΤ4SOCIETY3 και τις δραστηριότητές του οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Έργου http://www.net4society.eu/ ή να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος και το Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τις Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες κα Κωνσταντίνα Μακρή (τηλ.: 22-205054, e-mail: [email protected]).  


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα