Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Αναζήτηση Συνεργατών για Υποβολή Πρότασης Έργου στο Πλαίσιο της Κοινωνικής Πρόκλησης 7 «ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» του HORIZON 2020

Συγκεκριμένα, αναζητούνται συνεργάτες στο πλαίσιο των ακόλουθων θεματικών περιοχών (topics) του Προγράμματος Εργασίας:

1. FCT-10-2014: Innovative solutions to counter security challenges connected with large urban environment

 PROJECT NAME: CitySEC (περισσότερα) 

 2. FCT-11-2014 - Urban security topic 2: Countering the terrorist use of an explosive threat, across the timeline of a plot, including the detection of explosives in a flow

PROJECT NAME: Preventing Explosive Preparation and Placement through Examination and Research – PEPPER (περισσότερα)

 3. FCT - 13 – 2014 Topic 1: Factors affecting (in-) security / Ethical/Societal Dimension

PROJECT NAME: SECSOC(περισσότερα) 

4. FCT - 14 – 2014: Enhancing Cooperation between law enforcement agencies and citizens

PROJECT NAME: I-COMPOL (περισσότερα)

Η ΚΠ7 «ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογιών και γνώσεων για τη διαμόρφωση ικανότητας κατοχύρωσης της ασφάλειας των πολιτών, της κοινωνίας, της οικονομίας καθώς επίσης και των περιουσιακών στοιχείων, των υποδομών και των υπηρεσιών, της ευημερίας και της πολιτικής σταθερότητας από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 4 ανοικτών Προσκλήσεων που δημοσιεύθηκαν την 11η Δεκεμβρίου 2013 ανέρχεται στα €197.990.000. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έχει ορισθεί η 28η Αυγούστου 2014 και ώρα 17.00 (τοπική ώρα Βρυξελλών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος κα Λίνα Τσούμπανου, Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για την Κοινωνική Πρόκληση 7 «ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ», (Email: [email protected], τηλ.: 22205055).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα