Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Your Voice in Europe: Δημόσιες διαβουλεύσεις και άλλες δραστηριότητες εμπλοκής πολιτών για την υποβολή εισηγήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Συναφώς αναφέρεται ότι η εν λόγω ιστοσελίδα αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας Interactive Policy Making, η οποία αποσκοπεί στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, και ειδικότερα του διαδικτύου,  με κύριο στόχο την καλύτερη κατανόηση από μέρους της Ε.Ε. των αναγκών των Ευρωπαίων πολιτών. Οι διαβουλεύσεις που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα κατά διαστήματα πραγματοποιούνται κυρίως μέσω ερωτηματολογίων τα οποία διευκολύνουν την εμπλοκή των χρηστών αλλά και τη μετέπειτα ανάλυση των αποτελεσμάτων από την Ε.Ε.

Σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο λειτουργίας της εν λόγω ιστοσελίδας αποτέλεσε η διαβούλευση για τη θεματική ενότητα ‘Network Technologies’, η οποία έλαβε μέρος μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2014, με έμφαση στα θέματα SDN/NFV/Internet Architectures, Optical, Ratio, Network Management, 5G Experiments και Internet of Things. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης διαβούλευσης θα συζητηθούν περαιτέρω στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2014 στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του Εργαστηρίου ‘Stakeholders Consultation Workshop’ όπου θα παρουσιαστούν στο σύνολό τους οι εισηγήσεις  που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής. Κύριος στόχος του Εργαστηρίου είναι η δημιουργία διαλόγου ενόψει περαιτέρω δραστηριοτήτων που θα ανακοινωθούν στο άμεσο μέλλον στο πλαίσιο ετοιμασίας του Προγράμματος Εργασίας για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Προγράμματος Horizon 2020 για την περίοδο 2016-2017.

Σημειώνεται ότι σύνοψη των εισηγήσεων που θα συζητηθούν στο πλαίσιο του Εργαστηρίου, το Πρόγραμμα και πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου εντός των επόμενων ημερών.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις διαβουλεύσεις που γίνονται στο πλαίσιο της πιο πάνω πρωτοβουλίας και τα σχετικά αποτελέσματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα Your Voice in Europe ή να επικοινωνήσουν με την κα Λίτσα Κουντουρίδου, Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τη θεματική περιοχή ΤΠΕ του Προγράμματος Horizon 2020 (Email.: [email protected], Τηλ: 22205020).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα