Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Ευκαιρία για Συμμετοχή Νεαρών Ερευνητών σε Short-Term Scientific Missions σε Θέματα που Σχετίζονται με την Ισότητα Φύλων στην Έρευνα

Κύριος στόχος της Δράσης ΤΝ1201 (genderSTE) είναι η προώθηση της ενσωμάτωσης θεμάτων ισότητας φύλων σε θέματα έρευνας και επιστήμης σε 3 επίπεδα ως ακολούθως:

(α) προώθηση της καριέρας γυναικών στην επιστήμη και τεχνολογία μέσω διαρθρωτικών αλλαγών σε Οργανισμούς (όπως η εισήγηση της Ε.Ε.),

(β) προώθηση της καλύτερης ενσωμάτωσης θεμάτων ισότητας φύλου, διαχέοντας έρευνες πάνω στο θέμα, και

(γ) προσδιορισμός θεμάτων ισότητας φύλου στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και στο Joint Programming Initiative “Urban Europe” της Ε.Ε..

Η Δράση genderSTE έχει διάρκεια 4 χρόνια και σ’ αυτή συμμετέχουν 40 χώρες.

Η δραστηριότητα “Short-Term Scientific Missions” της Δράσης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και απευθύνεται σε νέους ερευνητές (“early stage researchers”) (υποψήφιους διδάκτορες ή μεταδιδάκτορες) για επίσκεψη σε άλλους οργανισμούς σε χώρες –μέλη του COST, με τα έξοδα καλυμμένα από τον προϋπολογισμό της Δράσης. Σχετικά αρχεία επισυνάπτονται για ενημέρωσή σας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2014.

Όλα τα πιθανά θέματα που μπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο ενός “Short-Term Scientific Mission”, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και άλλες χρήσιμες πληροφορίες παρουσιάζονται στο σύνδεσμο http://genderste.eu/datos/STSM/CALLS/STSM_call_2014_final_to_disseminate_updated_June_call.pdf

Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δρα Καλυψώ Σέπου, Προϊσταμένη Τομέα Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ηλεκτρ. Ταχυδρομείο [email protected]).

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα