Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Δημόσια Διαβούλευση για το Πρόγραμμα Εργασίας «Science with and for Society» 2016 – 2017

Στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν εισηγήσεις από φορείς και άτομα, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη μαζί με τις απόψεις της Εξωτερικής Συμβουλευτικής Ομάδας (External Advisory Group) που έχει συσταθεί από την Ε.Ε. και η οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου.

Σημειώνεται ότι στη δημόσια διαβούλευση είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες και οργανισμοί. Επιδιώκεται, ωστόσο, κυρίως η συνεισφορά από ερευνητικά ιδρύματα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεις, φορείς χάραξης πολιτικής, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιστημονικά μουσεία, επιστημονικά κέντρα αριστείας, τοπικές δημόσιες αρχές καθώς επίσης και από καινοτόμους φορείς και επιχειρηματίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχή στη διαβούλευση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs/consultation_en.htm.

 
 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα