Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Υποβολή Ενδιαφέροντος για Αξιολογητές για το Πρόγραμμα Αctive and Assisted (ΑΑL)

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Κεντρική Μονάδα Διαχείρισης του AAL και οι εμπειρογνώμoνες που τελικά θα συμπεριληφθούν στη βάση αξιολογητών, θα κληθούν να αξιολογήσουν προτάσεις που υποβάλλονται σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του Προγράμματος, αναλόγως της ειδίκευσης τους και των αναγκών της κάθε πρόσκλησης.

Υπενθυμίζεται ότι, το Πρόγραμμα AAL αποτελεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στόχο έχει την βελτίωση της ποιότητας ζωής της 3ης ηλικίας μέσα από τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Άρθρου 185 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού με ταυτόχρονη εξασφάλιση χρηματοδότησης, τόσο από εθνικούς όσο και από κοινοτικούς πόρους. Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 κατά την οποία ανακοινώθηκαν 6 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Το AAL, στο οποίο συμμετέχουν μέχρι στιγμής 23 κράτη μέλη, έχει λάβει έγκριση από την ΕΕ για συνέχισή του έως το 2020.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τους Αξιολογητές του Προγράμματος AAL και τον τρόπο υποβολής αίτησης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.aal-europe.eu/call-for-expression-of-interest-aal-expert-evaluators/. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε επίσης με την Αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος, κα Ίρια Λουκαΐδου (τηλ.: 22205044, Email: [email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα