Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Κενή Θέση Επιστημονικού Λειτουργού στο COST Office

Συναφώς αναφέρεται ότι, τo Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST προωθεί τη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας ερευνητών και ειδικών επιστημόνων από διάφορες χώρες στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί τα έξοδα συντονισμού και διαχείρισης Ερευνητικών Δικτύων, γνωστών ως Δράσεων, οι οποίες αποτελούν δίκτυα συνεργασίας ερευνητών που υλοποιούν στη χώρα τους ερευνητική εργασία σε συγκεκριμένο θέμα.

Κύρια ευθύνη του Επιστημονικού Λειτουργού στο COST Office είναι η διαχείριση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των Δράσεων του Προγράμματος, προωθώντας τη διαθεματική συνεργασία σε επίπεδο έρευνας στην Ευρώπη.

Λεπτομερής περιγραφή των καθηκόντων της θέσης και των απαιτούμενων προσόντων παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο αρχείο καθώς και στον ιστοχώρο του Προγράμματος COST(www.cost.eu). 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η 27η Ιουλίου 2014. Οι αιτήσεις (Βιογραφικό Σημείωμα, συνοδευτική επιστολή και δύο συστατικές επιστολές στην Αγγλική) αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην κα Barbara Bottiau ([email protected]) χρησιμοποιώντας τον κωδικό αναφοράς: SO2014

20140711-JobAd-SO2014


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα