Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Προαναγγελία υποβολής προτάσεων για το M-ERA.NET (Call 2015)

Το Δίκτυο M-ERA.NET, στο οποίο συμμετέχει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) προγραμματίζει να ανακοινώσει Κοινή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων τον Φεβρουάριο του 2015. Η Πρόσκληση αναμένεται να περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές περιοχές :

1.Integrated Computational Materials Engineering

2.New surfaces and coatings

3.High performance synthetic and biobased composites

4.Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies

5.Tailoring of bioactive material surfaces for health applications

6.Materials for additive manufacturing.

Το δίκτυο M-ERA.NET αποτελείται από 36 οργανισμούς χρηματοδότησης έρευνας από 25 χώρες με στόχο την ανάπτυξη αειφόρου συνεργασίας μεταξύ εθνικών προγραμμάτων και οργανισμών χρηματοδότησης έρευνας σε θέματα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών και τη στήριξη έργων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πρόσκληση M-ERA.NET 2015, σε σχέση με τις χώρες που θα συμμετέχουν, τα θέματα, τους δικαιούχους κλπ θα ανακοινωθούν τον Φεβρουάριο του 2015 και θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του M-ERA.NET (http://www.m-era.net/article/joint-call-2015).

Αναμένεται ότι οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν θα είναι όμοιες με αυτές της αντίστοιχης Πρόσκλησης του 2014 .

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας αναμένεται να συμμετέχει στην Πρόσκληση M-ERA.NET 2015 με προϋπολογισμό που θα ανέρχεται στις 200.000 Ευρώ και θα καλύπτει όλα τα θεματικά πεδία. Το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας σε κάθε Πρόταση Έργου θα μπορεί να αιτηθεί χρηματοδότηση μέχρι 100.000 Ευρώ.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή άλλες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος, Δρ Στυλιανή Πετρούδη (Τηλ.: 22205042, Ηλ.Ταχ.: [email protected]).

 

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα