Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Print

Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών για την Ανάπτυξη και Συντήρηση της Πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Έργου “Idealist 2018”

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την ανάπτυξη και συντήρηση της Πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Έργου των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) για τις «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» ΤΠΕ του Προγράμματος Horizon 2020, «Idealist 2018». Σημειώνεται ότι, δυνατότητα υποβολής Προσφορών έχουν εταιρείες από την Κύπρο λόγω της συμμετοχής του ΙΠΕ στο Δίκτυο Συνεργασίας του Έργου ως Επικεφαλής Δέσμης Εργασίας.  

Οι όροι και οι προδιαγραφές περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, ενώ οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να ακολουθήσουν για την υποβολή της προσφοράς τους τις οδηγίες που ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην κα Yael Shenkerman (email: [email protected]) μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2015ενώ οι εταιρείες που θα κριθούν κατάλληλες για τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων εργασιών θα κληθούν να συμμετέχουν σε συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης στις 27 Ιανουαρίου 2015.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται απευθείας στην κα Yael Shenkerman. Ωστόσο, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στην αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος, κα Λίτσα Κουντουρίδου, τηλ: 22205020, email: lkountouridou@research.org

 

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα