Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Δημόσια Διαβούλευση για τη δημιουργία της Στρατηγικής Ατζέντας για την Έρευνα και Καινοτομία της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού (JPI) URBAN EUROPE

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να καλέσει ενδιαφερόμενους φορείς και άτομα να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση που έχει ξεκινήσει η Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού (Joint Programming Initiative – JPI) URBAN EUROPE, για τη δημιουργία της Στρατηγικής Ατζέντας για την Έρευνα και την Καινοτομία (Strategic Research and Innovation Agenda - SRIA) σε θέματα Αστικής Αειφορίας.

Στόχος του JPI Urban Europe είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή διασυνοριακών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στον τομέα της Αστικής Αειφορίας. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 14 χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Σουηδία, Τουρκία και Φιλανδία. Η Πορτογαλία και η Ισπανία συμμετέχουν ως παρατηρητές.

Για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν το σύντομο ερωτηματολόγιο που είναι διαθέσιμο διαδικτυακά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://surveymonkey.com/s/JPIUE_SRIA_SURVEY, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2015.  Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Σε περίπτωση αποριών σε σχέση με το ερωτηματολόγιο μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω email: [email protected].

Το ερωτηματολόγιο αφορά ερευνητές και ερευνητικούς φορείς, Δήμους και Κοινότητες, εταιρείες, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους ενδιαφερόμενους, των οποίων η άποψη θα συμβάλει στη διαμόρφωση της SRIA και στην καλύτερη στόχευση των κονδυλίων του JPI URBAN EUROPE σε τομείς προτεραιότητας που θα αναδειχθούν.

Η δημόσια διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις χώρες του JPI URBAN EUROPE, ενώ στη συνέχεια (Μάρτιος - Απρίλιος 2015) θα διοργανωθούν εργαστήρια για την περαιτέρω ανάλυση των εθνικών θέσεων κάθε χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Λειτουργό του ΙΠΕ κα Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα, τηλ: 22205036, email: [email protected].

 

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα