Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Δικτύου WATER – JPI, της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού «Water Challenges for a Changing World»

Το Δίκτυο WaterWorks2014, της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού «Water Challenges for a Changing World», στο οποίο συμμετέχει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανακοινώνει την Κοινή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

Το Δίκτυο WaterWorks2014 αποτελείται από 17 οργανισμούς χρηματοδότησης έρευνας από 15 χώρες με στόχο την υποστήριξη της διεπιστημονικής έρευνας και καινοτόμων προσεγγίσεων σε ζητήματα που αφορούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε θέματα νερού

Η Κοινή Πρόσκληση καλύπτει τρεις τομείς που χαρακτηρίζονται ως «κλειδιά» για την προώθηση της έρευνας στην ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για την επεξεργασία του νερού, την αποτίμηση κίνδυνων, τη μείωση του κόστους και τη βελτίωσης της ποιότητας ζωής ως εξής:

Research and Innovation Developing Technological Solutions and Services:

  1. for Water Treatment, Reuse, Recycling and Desalination;
  2. for Water Resources Management;
  3. to Mitigate Impacts of Extreme Events.

Τα έργα θα επιλεγούν μέσα από διαδικασία αξιολόγησης (α) Προκαταρκτικής Πρότασης (Pre-Proposal) και (β) Πλήρους Πρότασης (Full Proposal). Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Προκαταρκτικής Πρότασης (Pre-Proposal) είναι η 4η Μαΐου 2015 και για την Πλήρη Πρόταση η 14η Σεπτεμβρίου 2015. Οι προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά μέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου υποβολής προτάσεων: από τον Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου της κάθε πρότασης (http://www.ww2014-submission.fct.pt/).

Τα Διεθνικά Δίκτυα Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 3 φορείς που θα προέρχονται από τρεις (3) διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στην Κοινή Πρόσκληση του WaterWorks2014.

Ο προϋπολογισμός του ΙΠΕ για την Πρόσκληση ανέρχεται περίπου στα 260.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένης συγχρηματοδότησης από την Ε.Ε). Το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας μπορεί να αποτελείται από έναν έως τρεις εταίρους που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά έργο για το Κυπριακό Δίκτυο είναι 130.000 Ευρώ.

Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στη Διεθνική Πρόσκληση, ενώ οι εθνικοί κανονισμοί συμμετοχής περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του ΙΠΕ με κωδικό ΚΟΙΝΑ/ΠΚΠ-Water/0315. Τα δύο έντυπα επισυνάπτονται.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πρόσκληση WaterWorks2014, σε σχέση με τις χώρες που συμμετέχουν, τα θέματα, τους δικαιούχους κλπ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δικτύου Water JPI (www.waterjpi.eu).

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ Δρ Άννα Μαρία Χριστοφόρου (+357 22205043, [email protected]).

 

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα