Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Print

«TRADEIT» και «Expoliva 2015»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη διεξαγωγή των Συναντήσεων Δικτύωσης «TRADEIT» και «Expoliva 2015» που πραγματοποιούνται στις 23 Απριλίου 2015 και  7 Μαΐου 2015 αντίστοιχα, στην Ισπανία.

Στόχος της συνάντησης «TRADEIT» η οποία απευθύνεται σε πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς, ερευνητές και εταιρείες, είναι η γνωριμία των συμμετεχόντων και δικτύωση με δυνητικούς συνεργάτες με απώτερο σκοπό την δημιουργία συνεργασιών στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών συσκευασίας τροφίμων. Οι συναντήσεις διοργανώνονται παράλληλα με την διεθνή έκθεση «HISPACK» η οποία φιλοξενεί προϊόντα και τεχνολογίες σχετικές με τις συσκευασίες προϊόντων.   

Η Συνάντηση «Expoliva 2015» η οποία απευθύνεται σε πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και εταιρείες των οποίων οι δραστηριότητες είναι συναφείς με τον τομέα του ελαιόλαδου και ελιών γενικότερα, στοχεύει στην γνωριμία και δικτύωση των συμμετεχόντων με απώτερο σκοπό την ανταλλαγή γνώσης και δημιουργία συνεργασιών.

Συναφώς αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Enterprise Europe Network» και αποτελεί μηχανισμό πληροφόρησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των κυπριακών επιχειρήσεων. Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» έχει ως στόχο την παροχή βοήθειας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους και την ικανότητά τους για καινοτομία. Το Δίκτυο απαρτίζεται από περισσότερα από 600 σημεία επαφής / οργανισμούς σε περίπου 40 χώρες. Το ΙΠΕ συντονίζει τις δραστηριότητες του Κυπριακού Κέντρου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Συναντήσεις υπάρχουν στους πιο κάτω συνδέσμους:
https://www.b2match.eu/tradeitfoodpacking
https://www.b2match.eu/expoliva2015

Για τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της συνάντησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ, κα Νέδη Καφφά (τηλ:22205039, e-mail: [email protected]).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν για να λάβουν χρηματοδότηση για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω Συνάντηση Δικτύωσης μέσω της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για τη Δράση «Συμμετοχή σε Εκδήλωση Δικτύωσης». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό του ΙΠΕ, κ. Σταύρο Καμπανέλλα (τηλ:22205056, e-mail: [email protected]).

 

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα