Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Διεθνής Δικτύωση: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Συμμετοχή σε Εκδήλωση Δικτύωσης»

 

Το   Ίδρυμα  Προώθησης  Έρευνας  (ΙΠΕ)  επιθυμεί  να  ενημερώσει  τους  ενδιαφερόμενους  για  τη δυνατότητα υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» η οποία  επεκτείνεται  μέχρι  το  τέλος  του  2015.  Βασική  επιδίωξη  της  Δράσης  είναι:  (i)  η  ανάπτυξη δικτύωσης και δημιουργίας καναλιών μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας, (ii) η ανάπτυξη συνεργασίας για   συμμετοχή   σε   διεθνή   προγράμματα,   (iii)   η   ενίσχυση   των   ευκαιριών   αξιοποίησης   των αποτελεσμάτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας   που παράγονται στην Κύπρο και (iv) η προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού σε θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στις €30,000, με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης τα €900 (lump sum) για κάθε συμμετέχοντα.

Οι Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης που θα καλύπτει η εν λόγω Πρόσκληση, θα ανακοινώνονται στον ιστοχώρο του Ιδρύματος στη διεύθυνση  www.research.org.cy. Ο πίνακας Εκδηλώσεων αναθεωρείται την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής εισηγήσεων για προσθήκη Εκδηλώσεων στον κατάλογο,  σύμφωνα με τη Διαδικασία που υιοθετήθηκε από το ΙΠΕ.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή σε Εκδήλωση Δικτύωσης, πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την προγραμματιζόμενη Εκδήλωση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τους όρους, κανονισμούς και προϋποθέσεις που περιγράφονται στη Πρόσκληση τη Δράσης και με τη χρήση του εντύπου «Ε.V-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-1».

Για  περισσότερες  πληροφορίες,   οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  επικοινωνούν  με  τον  αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος κ. Σταύρο Καμπανέλλα στο τηλέφωνο: 22205056 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]y.

 

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα