Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Άρθρου 185 της Συνθήκης της ΕΕ

Ambient Assisted Living (ΑΑL)

Το ΙΠΕ έχει αναλάβει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Κοινού Προγράμματος «Ambient Assisted Living» (ΑΑL), το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Άρθρου 185 της Συνθήκης της ΕΕ. Το Πρόγραμμα AAL αποτελεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της τρίτης ηλικίας μέσα από τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι τελικοί χρήστες οι οποίοι αναμένεται να επωφεληθούν είναι όχι μόνο τα άτομα της τρίτης ηλικίας, αλλά και το περιβάλλον τους.

Το Πρόγραμμα AAL υλοποιείται με ταυτόχρονη εξασφάλιση χρηματοδότησης, τόσο από εθνικούς πόρους, όσο και από την ΕΕ Το ΑΑL έχει πενταετή διάρκεια και σε αυτό συμμετέχουν συνολικά μέχρι στιγμής είκοσι τρία (23) κράτη-μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

 

EUROSTARS

Το Πρόγραμμα «ΕUROSTARS» αποτελεί μία ακόμη πρωτοβουλία υπό το Άρθρο 185 της Συνθήκης της ΕΕ. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η χρηματοδότηση των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης.

Το Πρόγραμμα «ΕUROSTARS» εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού Οργανισμού «EUREKA» για ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα