Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Έντυπα υποβολής Εκθέσεων Προόδου

Η πρόοδος των ερευνητικών Έργων παρακολουθείτε από το ΙΠΕ μέσω της υποβολής γραπτών Εκθέσεων Προόδου, σε συνδιασμό με την πραγματοπίοι επιτόπιων επισκέωεων ελέγχου στις εγκαταστάσεις  των μελών του Δικτύου Συνεργασίας.

Τα σχετικά έντυπα υποβολής Εκθέσεων Προόδου αξιοπούνται από τους Συντονιστές των Έργων για την υποβολή των απαιτούμενων Εκθέσεων Προόδου για ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΙΠΕ ως ακολούθως:

Για ερευνητικά Έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ:

Έντυπο υποβολής Τελικής Έκθεσης Προόδου ερευνητικού Έργου ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010

Έντυπο υποβολής Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου ερευνητικού Έργου ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010

Έντυπο υποβολής εξαμηνιαίας Έκθεσης Προόδου ερευνητικού Έργου ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010

Έντυπο υποβολής Οικονομικής Έκθεσης Προόδου ερευνητικού Έργου ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010

Για ερευνητικά Έργα που δεν συγχρηματοδοτούνται από τα Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ:

Έντυπο υποβολής Τελικής Έκθεσης Προόδου ερευνητικού Έργου ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010

Έντυπο υποβολής Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου ερευνητικού Έργου ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010

Έντυπο υποβολής εξαμηνιαίας Έκθεσης Προόδου ερευνητικού Έργου ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010

Έντυπο υποβολής Οικονομικής Έκθεσης Προόδου ερευνητικού Έργου ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα