Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Έντυπα υποβολής αιτημάτων

Για τυχόν υποβολή αιτημάτων που αφορούν τροποποίηση ενός ερευνητικού Έργου, όπου αυτό επιτρέπεται από τους κανονισμούς της Εγκυκλίου Διαχείρισης Έργου, πρέπει να συμπληρώνονται τα αντίστοιχα έντυπα. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και να αποστέλλονται από τον Συντονιστή του Έργου στον υπεύθυνο λειτουργό του ΙΠΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για ερευνητικά Έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία

Αίτηση για Χρονική Παράταση του Έργου

Αίτηση Τροποποίησης Δραστηριότητας του Έργου

Αίτηση για Αλλαγή στη Σύνθεση της Ερευνητικής Ομάδας

Αίτηση Αναπροσαρμογής Προϋπολογισμού

Για ερευνητικά Έργα που δεν συγχρηματοδοτούνται από τα Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία

Αίτηση για Χρονική Παράταση του Έργου

Αίτηση Τροποποίησης Δραστηριότητας του Έργου

Αίτηση για Αλλαγή στη Σύνθεση της Ερευνητικής Ομάδας

Αίτηση Αναπροσαρμογής Προϋπολογισμού


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα