Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Έντυπο Συμφωνητικού Δικτύου Συνεργασίας

Με βάση τους κανονισμούς του ΙΠΕ, όλοι οι φορείς που συμμετέχουν σε Δίκτυο Συνεργασίας χρηματοδοτούμενου ερευνητικού Έργου πρέπει να συνυπογράψουν Συμφωνητικό Δικτύου Συνεργασίας (ΣΔΣ). Πρόκειται περί συμφωνητικού εγγράφου που καθορίζει τις εσωτερικές σχέσεις και κανόνες λειτουργίας του Δικτύου Συνεργασίας.

Το ΣΔΣ πρέπει να υποβληθεί στο ΙΠΕ το αργότερο σε τρεις μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του Συμβολαίου, φέροντας τις απαιτούμενες υπογραφές των εκπροσώπων όλων των φορέων, όπως αυτοί φαίνονται στο Συμβόλαιο του έργου. Κανένας Φορέας (πέραν του Ανάδοχου Φορέα) δεν μπορεί να λάβει οποιοδήποτε ποσό χρηματοδότησης, εάν δεν έχει συμφωνήσει και υπογράψει το Συμφωνητικό Δικτύου Συνεργασίας (όπου απαιτείται).

Το ΙΠΕ στα πλαίσια υποβοήθησης και επίσπευσης των διαδικασιών που απαιτούνται, έχει ετοιμάσει ένα πρότυπο Συμφωνητικό Δικτύου Συνεργασίας. Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε τροποποίηση του εν λόγω εγγράφου ή και χρήση άλλου αντίστοιχου εγγράφου.

Πρότυπο Συμφωνητικού Δικτύου Συνεργασίας


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα