Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Επιχειρήσεις για Συμμετοχή στην

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για τη δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Εκδήλωση «Βραδιά του Ερευνητή».

Συναφώς αναφέρεται ότι η Πρόταση που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «Βραδιά του Ερευνητή» για τα έτη 2016 και 2017 έχει εγκριθεί και η σχετική σύμβαση έχει τεθεί σε ισχύ.

Η Βραδιά του Ερευνητή 2016, θα λάβει χώρα στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 στη Λευκωσία και το βασικό θέμα της εκδήλωσης θα είναι ο εορτασμός των δέκα χρόνων πραγματοποίησης της «Βραδιάς του Ερευνητή» στην Κύπρο (2006-2016), υπό τον τίτλο “Research ∞ Unlimited”, σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί η σημαντική πρόοδος στη διοργάνωση της εκδήλωσης, αλλά και της έρευνας γενικότερα τα τελευταία δέκα χρόνια στον τόπο, καθώς και οι προοπτικές για μελλοντική ανάπτυξη.

Βασικός στόχος της εκδήλωσης είναι η συμβολή στην ενίσχυση της δημόσιας εικόνας των ερευνητών και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν στην κοινωνία καθώς και η ενθάρρυνση των νέων ώστε να σταδιοδρομήσουν στην έρευνα.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η συμμετοχή επιχειρήσεων είναι σημαντική για την ευρύτερη απήχηση των Εκδηλώσεων. Προς τούτο, για πρώτη φορά φέτος το ΙΠΕ θα συλλέξει εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκδήλωση. Όσες εξ' αυτών κριθούν ότι είναι συμβατές με τους στόχους της «Βραδιάς του Ερευνητή» θα κληθούν για συμμετοχή.  Επισυνάπτεται το Έντυπο Δραστηριότητας το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να είναι διαδραστικές και ελκυστικές προς το ευρύ κοινό σε ενδιαφέροντα θέματα, χρησιμοποιώντας ποικιλία μέσων (πειράματα, video, audio, παιχνίδια, προσομοιώσεις, quiz, mobile applications, χρήση επιστημονικού εξοπλισμού, ζωγραφική, χειροτεχνίες κ.α.) και δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να εμπλακεί ενεργά (hands-on experiments). Όπως σημειώνεται και στις οδηγίες του Εντύπου, παρακαλείστε όπως σημειώσετε αν κάποιος από τους εμπλεκόμενους ερευνητές συμμετέχει σε έργο χρηματοδοτούμενο ή τα αποτελέσματα που θα παρουσιάσει χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 ή το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και ειδικά Δράσεις Marie Sklodowska-Curie και ERC.

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή του συμπληρωμένου Έντυπου Δραστηριότητας ορίζεται η 30η Μαΐου 2016.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ κα Νέδη Καφφά  (+357 22205039, [email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα