Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

EURO-MEDITERRANEAN Cooperation through ERANET Joint Activities and Beyond” - 2η Κοινή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώvει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Κοινής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο “EURO-MEDITERRANEAN Cooperation through ERANET Joint Activities and Beyond” (ERANETMED) που εντάσσεται στο Πρόγραμμα ERA-NET του 7ου  Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συντονισμό των εθνικών πολιτικών της Ε.Ε. σε θέματα έρευνας.

Το Έργο «ERANETMED» στοχεύει στην προώθηση της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας στην Έρευνα, μέσω της σύμπραξης Εθνικών Προγραμμάτων και Οργανισμών Χρηματοδότησης Κρατών Μελών ή και Συνεργαζόμενων Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις Χώρες Μεσογειακής Συνεργασίας (Mediterranean Partner Countries). Στο Δίκτυο του Έργου συμμετέχουν οργανισμοί από συνολικά 15 χώρες, εκ των οποίων 8 Κράτη Μέλη (Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Μάλτα και Πορτογαλλία), 1 Συνεργαζόμενη Χώρα (Τουρκία), 6 Χώρες Μεσογειακής Συνεργασίας (Αίγυπτος, Αλγερία, Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκκο και Τυνησία) και ένας Διεθνής Οργανισμός (Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes).

Δεδομένων των πιο πάνω, η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού Έργου ERANETMED στοχεύει στη χρηματοδότηση καινοτόμων έργων Έρευνας σε Θεματικά Πεδία τα οποία αποτελούν σημαντικές προκλήσεις στην περιοχή της Μεσογείου και η αντιμετώπιση των οποίων παρουσιάζει κοινούς περιορισμούς και ζητήματα. Συγκεκριμένα, κάθε ερευνητική Πρόταση θα πρέπει να εντάσσεται σε μια από τις ακόλουθες Ερευνητικές Προκλήσεις:

1. “Land &Water/ Food” and Environment (Call identifier RQ1-2016)

2. Energy and Environment (Call identifier RQ2-2016)

3. “Climate/demographic change” and Environment (Call identifier RQ3-2016)

4. “Societies/Ecosystems” and Environment (Call identifier RQ4-2016)

Το Διεθνικό Δίκτυο Συνεργασίας θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρεις (3) ερευνητικές ομάδες από τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο «ERANETMED». Tουλάχιστον ένας από τους φορείς αυτούς πρέπει να προέρχεται από Κράτος Μέλος ή Συνεργαζόμενη Χώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τουλάχιστον ένας από τους φορείς πρέπει να προέρχεται από Χώρα Μεσογειακής Συνεργασίας.

Θα πρέπει να πληρούνται οι εθνικοί κανονισμοί των χωρών που συμμετέχουν όσον αφορά την επιλεξιμότητα Ερευνητικών Προκλήσεων και προϋπολογισμού. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται μέσω του ειδικού ηλεκτρονικού εργαλείου, ενώ τα έργα που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλεγούν μέσα από διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 31η Μαΐου 2016, ώρα 17.00 CET.

Ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για την Πρόσκληση ανέρχεται στα 600.000 Ευρώ. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης είναι 175.000 Ευρώ ανά έργο. Στην περίπτωση που Κυπριακός Φορέας αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου τότε το Ανώτατο Ποσό Χρηματοδότησης μπορεί να αυξηθεί μέχρι 25.000 Ευρώ.

Το ΙΠΕ θα υποστηρίξει έργα που εντάσσονται σε οποιαδήποτε από τις Ερευνητικές Προκλήσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους Εθνικούς Κανονισμούς Υποβολής Προτάσεων περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση με κωδικό ΚΟΙΝΑ/ERANETMED/0316 που επισυνάπτεται. Tα σχετικά κείμενα της Διεθνικής Πρόσκλησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.eranetmed.eu

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ κα Γεωργία Κλεάνθους (+357 22205053, [email protected]).

ERANETMED 2nd Call


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα