Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)διοργανώνουν Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με θέμα ‘To Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» με Μία Ματιά’.

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016 στο ΚΕΒΕ (Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38 & Οδός Δεληγιώργη 3, 7ος όροφος), στη Λευκωσία και θα διαρκέσει από τις 09:00 μέχρι τις 13:00.

To Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» είναι το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) συνολικού προϋπολογισμού ύψους περίπου 80 δις ευρώ για την περίοδο 2014 - 2020.

Περιεχόμενο

Στόχος του Εργαστηρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο, τη δομή και τους κανόνες συμμετοχής του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», να εξηγήσει τον τρόπο που λειτουργεί το Πρόγραμμα από τη διαμόρφωση των Προγραμμάτων Εργασίας και τη δημοσίευση των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων μέχρι την υποβολή των προτάσεων και την αξιολόγησή τους καθώς και να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης. Έμφαση θα δοθεί στις ευκαιρίες που υπάρχουν στο Πρόγραμμα για τις Επιχειρήσεις.

Εκπαιδευτές θα είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου για το Πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του Εργαστηρίου στο αναλυτικό Πρόγραμμα.

Ομάδα Στόχος

Το Εργαστήριο με θέμα ‘To Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» με Μία Ματιά’ εντάσσεται στην Ενότητα / Module 1, μιας σειράς εργαστηρίων που διοργανώνει το Ίδρυμα. Απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν προηγούμενη γνώση των Προγραμμάτων Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία και επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική εικόνα για το περιεχόμενο του Προγράμματος και τον τρόπο λειτουργίας του ώστε να αποφασίσουν σε μεταγενέστερο στάδιο κατά πόσο επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση. Άτομα που γνωρίζουν το Πρόγραμμα ή πώς λειτουργούν τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα ή σκοπεύουν να συμμετάσχουν στο προσεχές μέλλον, μπορούν να παρακολουθήσουν επόμενες Ενότητες / Modules που διοργανώνει το ΙΠΕ.

Ενότητες / Modules Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων ΙΠΕ

Το ΙΠΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», διοργανώνει εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια. Τα Εργαστήρια αυτά είναι βασισμένα σε μια διαδραστική μέθοδο και περιλαμβάνουν παρουσιάσεις, πρακτικά παραδείγματα, ασκήσεις και ανοικτή συζήτηση σε συνδυασμό με στοχευμένα εκπαιδευτικά μέσα που αποσκοπούν αφενός στην ενεργή συμμετοχή της εκάστοτε ομάδας στόχου και αφετέρου στην όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση των θεμάτων από τους συμμετέχοντες. Το περιεχόμενο των Εργαστηρίων καθώς και η επιλογή των εκπαιδευτικών μέσων προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες, στην εμπειρία και στις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας στόχου.

Έχουν σχεδιαστεί και προσφέρονται οι ακόλουθες Ενότητες – Modules:

Module 1: To Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» με Μία Ματιά

Module 2: Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων

                2.1 Αρχικό Επίπεδο

                2.2 Προχωρημένο Επίπεδο

                2.3 Νέοι Ερευνητές

                2.4 Επιχειρήσεις

Module 3: Διαχείριση Έργων  

Δηλώσεις Συμμετοχής

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και το αποστείλουν στο ΚΕΒΕ το αργότερο μέχρι τις 21 Απριλίου 2016 με τηλεομοιότυπο (22665685) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ([email protected]).

Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι δωρεάν.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εργαστήριο και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: [email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα