Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Βραβεία DesignEuropa: Ανάδειξη των σχεδίων και των υποδειγμάτων στην ΕΕ

Με βασικό στόχο την επιβράβευση της αριστείας και την ανάδειξη της σημασίας των σχεδίων και των υποδειγμάτων στην ΕΕ, το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ), ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμού για την απονομή των πρώτων βραβείων DesignEuropa.

Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα μικρές επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα οι οποίοι είναι κάτοχοι έγκυρου καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος (ΚΚΣΥ). Το ΚΚΣΥ είναι ένα ενιαίο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του ΓΕΕΑ και έχει ισχύ και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ. Αφότου θεσπίστηκε το δικαίωμα αυτό, το 2003, έχουν υποβληθεί στο ΓΕΕΑ σχεδόν ένα εκατομμύριο σχέδια και υποδείγματα από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα της ΕΕ και διεθνώς.

Τα βραβεία DesignEuropa διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: βιομηχανία (επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 υπαλλήλους και κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ), μικρές και νεοσύστατες εταιρείες (επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 υπαλλήλους και κύκλο εργασιών κάτω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, ή επιχειρήσεις συσταθείσες μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) και ειδικό βραβείο για το σύνολο των επιτευγμάτων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 15 Ιουλίου 2016 μέσω του δικτυακού τόπου του ΓΕΕΑ στη διεύθυνση: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/designeuropa. Για τις δυο πρώτες κατηγορίες οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλονται από τους κατόχους ΚΚΣΥ ή να προταθούν από τρίτους ενώ για την τρίτη κατηγορία οι υποψήφιοι πρέπει να προταθούν αποκλειστικά από τρίτους. Στην εν λόγω ιστοσελίδα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και ένα οδηγό για τους υποψηφίους.

Τα στοιχεία των επικρατέστερων υποψηφίων θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο του 2016 και η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στο Μιλάνο της Ιταλίας στις 30 Νοεμβρίου 2016.

Το σχέδιο ή υπόδειγμα αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Στην έκθεση που εκπόνησαν από κοινού το ΓΕΕΑ και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) αναφέρεται ότι οι κλάδοι που χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό σχέδια και υποδείγματα δημιουργούν το 12% του συνόλου των θέσεων εργασίας στην ΕΕ και παράγουν σχεδόν το 13% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της, ενώ οι επιχειρήσεις που είναι κάτοχοι σχεδίων ή υποδειγμάτων εμφανίζουν κατά μέσο όρο, έσοδα κατά 31% υψηλότερα ανά εργαζόμενο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κ. Γιώργο Χρίστου στο τηλέφωνο: 22205030 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα