Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Μηχανισμός Συγχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κίνας για την Έρευνα και την Καινοτομία

Το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας ανακοίνωσε στις 16 Δεκεμβρίου 2015 την 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συγχρηματοδότησης που δημιουργήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Κίνας.

Με προϋπολογισμό 28 εκατομμύρια ευρώ το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας θα υποστηρίξει οργανισμούς έρευνας και καινοτομίας που εδρεύουν στην Κίνα να συμμετάσχουν σε προγράμματα του «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020», το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία (2014-2020). Ο μηχανισμός αυτός ανοίγει την πόρτα σε μια πιο ουσιαστική και ισορροπημένη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Κίνας στο πλαίσιο του «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020» και εντάσσεται στο πλαίσιο μια σειράς ανάλογων πρωτοβουλιών μεταξύ της Ε.Ε. και των τρίτων συνεργαζόμενων χωρών στο εν λόγω Πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί από την Κίνα, οι οποίοι είναι εταίροι σε Προτάσεις που υποβάλλονται στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας για χρηματοδότηση του προϋπολογισμού τους στην Πρόταση στο πλαίσιο των ακόλουθων δύο προθεσμιών: 31 Μαρτίου και στις 31 Ιουλίου 2016. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους κανόνες συμμετοχής του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», φορείς από τρίτες χώρες δεν δικαιούνται χρηματοδότηση εκτός αν ανήκουν σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες οι οποίες αναφέρονται ρητά στα Προγράμματα Εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για την επιλεξιμότητα των δαπανών και γενικότερα για τους κανόνες συμμετοχής στους ακόλουθους διαδικτυακούς συνδέσμους:

H 1η Πρόσκληση καλύπτει μια ποικιλία θεματικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, της γεωργίας, της βιοτεχνολογίας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, του διαστήματος, των αερομεταφορών, της ενέργειας, της υγείας, των μεταφορών, των υδάτινων πόρων, της εξοικονόμησης ενέργειας, των προηγμένων κατασκευών, των νέων υλικών, της βιώσιμης αστικοποίησης και των ανταλλαγών νέων επιστημόνων.
Ενώ ο μηχανισμός συγχρηματοδότησης είναι ανοιχτός σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, ορισμένα θέματα στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για το 2016/17 στοχεύουν ειδικά στη συνεργασία με την Κίνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», των επιμέρους Προσκλήσεων και τη διαδικασία Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα Participant Portal ή να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) στο ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: [email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα