Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Module 2.2

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σε συνεργασία με την Υπηρεσία Έρευνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνουν Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με θέμα ‘Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων για το Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - Προχωρημένο Επίπεδο’.

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016 στην Αίθουσα «CUTing Edge» του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Κιτίου Κυπριανού 45, 3041, Λεμεσός) και θα διαρκέσει από τις 09:45 μέχρι τις 17:00.

Περιεχόμενο

Στόχος του Εργαστηρίου είναι να αναδείξει πως μια καλά σχεδιασμένη Πρόταση Έργου μπορεί να ανταποκριθεί στα κριτήρια αξιολόγησης. Πρακτικά παραδείγματα, διαδραστικές ασκήσεις και καλές ή κακές πρακτικές από πραγματικές προτάσεις θα ενισχύουν την αφομοίωση της θεωρίας από την ομάδα στόχο. Το Εργαστήριο περιλαμβάνει πληροφορίες όπως:

  • πως να βρει κανείς και να κατανοήσει τη θεματική που τον ενδιαφέρει
  • πως να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό εργαλείο υποβολής
  • συμβουλές για τη συγγραφή της πρότασης: επιμέρους κομμάτι
  • βασικοί κανόνες συμμετοχής σε σχέση με την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τη διάχυση των αποτελεσμάτων και τη διαχείριση θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Εκπαιδευτές θα είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου. Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι δωρεάν.

Ομάδα Στόχος
Η Ενότητα / Module 2 απευθύνεται σε άτομα με προηγούμενη εμπειρία στη συγγραφή και υποβολή προτάσεων σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο (7ο ΠΠ ή / και ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020) και σκοπεύουν να υποβάλουν σύντομα πρόταση στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020. Το Module θα αφορά στη συγγραφή πρότασης για συνεργατικό έργο στις Προτεραιότητες 2 και 3 (Βιομηχανική Ηγεμονία και Κοινωνικές Προκλήσεις) του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020.

Άτομα με καθόλου ή λίγη εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων μπορούν να παρακολουθήσουν κάποιο από τα υπόλοιπα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια του Ιδρύματος.

Δηλώσεις Συμμετοχής
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και το αποστείλουν στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι τις 18 Μαρτίου 2016 με τηλεομοιότυπο (22205001) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ([email protected]).

Σημειώνεται ότι στο Εργαστήριο θα κληθούν να συμμετέχουν μόνο τα άτομα που εντάσσονται στην Ομάδα Στόχο.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εργαστήριο και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: [email protected]).

Η2020 Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου_MODULE 2
Η2020 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου_MODULE 2.2

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα