Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Νέα Έντυπα και Διαδικασία για Συμμετοχή σε Υφιστάμενες Δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) με γνώμονα την αύξηση της ποιοτικής συμμετοχής της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST επιθυμεί να πληροφορήσει τους ενδιαφερόμενους ότι έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του νέα Έντυπα που αφορούν στη διαδικασία Υποβολής Αίτησης για συμμετοχή σε υφιστάμενη Δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST καθώς και άλλα σχετικά αρχεία. Πιο αναλυτικά, τα Έντυπα αφορούν στα πιο κάτω:

  • Αίτηση για Συμμετοχή σε Διαχειριστική Επιτροπή Δράσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST στην Ελληνική και Αγγλική (Έντυπο COST-1),
  • Έντυπο για Υποβολη Ενημερωτικής Έκθεσης προς το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας για Συμμετοχή Εκπροσωπου σε Διαχειριστική Επιτροπή Δράσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST (Έντυπο COST-2),
  • Αίτημα για Προεπισκόπηση Πρότασης για Δημιουργία Νέας Δράσης στο Πλαίσιο του Προγράμματος COST (Έντυπο COST-3),
  • Ανάλυση Κριτηρίων Συμμετοχής σε Υφιστάμενη Δράση του Προγράμματος, Γενικοί Κανονισμοί και Διαδικασίες και Υποχρεώσεις Αιτητών στην Ελληνική και Αγγλική (Έντυπο COST-4).

Για τη συμμετοχή ερευνητών σε υφιστάμενες Δράσεις του Προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο πιο πάνω ειδικά διαμορφωμένο Έντυπο. Εφόσον η αίτηση αξιολογηθεί θετικά από το ΙΠΕ, τότε ζητείται η υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συναντίληψης (Memorandum of Understanding MoU) από την Κυπριακή Κυβέρνηση και ορίζεται ο ερευνητής ως μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής της Δράσης.

Συναφώς αναφέρεται ότι τo Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST προωθεί τη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας ερευνητών και ειδικών επιστημόνων από διάφορες χώρες στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί τα έξοδα συντονισμού και διαχείρισης Ερευνητικών Δικτύων, γνωστών ως Δράσεων, οι οποίες αποτελούν δίκτυα συνεργασίας ερευνητών που υλοποιούν στη χώρα τους ερευνητική εργασία σε συγκεκριμένο θέμα. Ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα COST, δεν χρηματοδοτεί την ερευνητική εργασία, αλλά τη συμμετοχή των ερευνητών σε συναντήσεις συντονισμού της έρευνάς τους. Σήμερα, υποστηρίζονται περισσότερα από 200 Ερευνητικά Δίκτυα (Δράσεις).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το Πρόγραμμα COST, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδιο Λειτουργό του ΙΠΕ, κα Κωνσταντίνα Μακρή (τηλ: 22 205054, ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]).Τα πιο πάνω Έντυπα βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος εδώ.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα