Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Print

Ετήσια Έκθεση του Ιδρύματος για το 2014

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας έχει προχωρήσει στην ηλεκτρονική έκδοση της Ετήσιας Έκθεσής του για το 2014. Η Ετήσια Έκθεση περιλαμβάνει μια ανασκόπηση των σημαντικότερων πεπραγμένων του Ιδρύματος, τη συνολική κατάσταση εσόδων και εξόδων του για το 2014 και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για την έρευνα και την καινοτομία στην Κύπρο.

Οι Ετήσιες Εκθέσεις του Ιδρύματος απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο και προσφέρουν ενημέρωση για το έργο και τη χρηματοοικονομική πορεία του ΙΠΕ καθώς και για την ευρύτερη συμβολή του στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.

Ετήσια Έκθεση 2014


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα