Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Ηλεκτρονικό Σεμινάριο (Webinar) «EUROSTARS – Helping SMEs to Innovate», 14 Ιουνίου 2016

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ως Εθνικό Γραφείο EUREKA επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού σεμιναρίου (Webinar) «EUROSTARS – Helping SMEs to Innovate», που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου 2016, ώρα 11:00-12:00 (Ώρα Βελγίου).

Το Σεμινάριο, το οποίο διοργανώνεται στο πλαίσιο της επόμενης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος EUROSTARS, που έχει οριστεί η 15η Σεπτεμβρίου 2016, στοχεύει στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το Πρόγραμμα EUROSTARS, τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης, τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφόρων εργαλείων χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και στην παροχή συμβουλών προς επιτυχία.

Συναφώς αναφέρεται ότι, το Πρόγραμμα EUROSTARS, μια πρωτοβουλία του Οργανισμού EUREKA, εντάσσεται στο πλαίσιο του Άρθρου 185 της Συνθήκης της ΕΕ που προβλέπει την από κοινού χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από τις χώρες - μέλη της Ένωσης και την ΕΕ. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν τριάντα τέσσερις χώρες. Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η ενθάρρυνση ερευνητικά δραστήριων Μικρο-μεσαίων Επιχειρήσεων-ΜμΕ (R&D Performing SMEs) να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες. Τα Έργα EUROSTARS καλύπτουν όλους τους τομείς της τεχνολογίας. Η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για συμμετοχή στο Πρόγραμμα EUROSTARS για την περίοδο 2014-2020 και τη δέσμευσή της για χρηματοδότηση κυπριακών φορέων που θα συμμετέχουν σε πετυχημένες προτάσεις με ποσό ύψους 500.000 Ευρώ ετησίως.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Σεμινάριο και δυνατότητα εγγραφής υπάρχουν στην ιστοσελίδαhttps://attendee.gotowebinar.com/register/5834771033213288964.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος, κ. Μαρίνο Πορτοκαλλίδη (τηλ: 22 205052, e-mail: [email protected]).

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα