Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Διεξαγωγή έρευνας για τις ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε σχέση με τα θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου και της συνεργασίας του με το EU IPR Helpdesk, επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη διεξαγωγή έρευνας για τις ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε σχέση με τα θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Στόχος είναι να προσαρμοστούν οι υπηρεσίες του EU IPR Helpdesk, το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, στις ανάγκες των ΜμΕ.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την έρευνα υπάρχουν στο ενημερωτικό που ακολουθεί.

European IPR Helpdesk values your input!  

Online Survey: Intellectual Property related needs amongst small and medium sized enterprises in Europe

Intellectual Property (IP) assets, such as brands, innovative technologies or original designs owned by a company, are likely to determine its economic success and therefore play a major role in fostering innovation, creativity and growth in Europe.

Being a service initiative funded by the European Union, the European IPR Helpdesk provides free-of-charge and first-line IP support to European small and medium sized enterprises (SMEs). In order to constantly adjust our services to the actual needs of our present and potential users, we are currently carrying out an online survey to better understand the driving factors, deficiencies, necessities and expectations related to the use of IP amongst SMEs in Europe.

In this context we kindly invite you to participate in our survey and would be grateful if you could take some time to answer our online questionnaire. This will take approximately 10 minutes.

You may access the questionnaire on our website by clicking HERE.

All information provided will be anonymous and handled with confidentiality. Our survey will be running until the end of June, 2016. Should you have any questions, please do not hesitate to contact us. You may reach us via email [email protected] or phone: +352 25 22 33 - 334.

We highly appreciate your feedback and will actively use the survey findings to offer an optimal IP service portfolio to you.

Many thanks and best regards,

The European IPR Helpdesk team

Note: China IPR SME Helpdesk shares this invitation with you, in collaboration with our partner, European IPR Helpdesk.  

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα