Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Υπηρεσίες Στήριξης Καινοτομίας

Στόχος της παροχής υπηρεσιών στήριξης καινοτομίας είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων στη διαδικασία εισαγωγής καινοτόμων προϊόντων στην τοπική και διεθνή αγορά και η ενίσχυση των δυνατοτήτων καινοτομίας των κυπριακών επιχειρήσεων. Απώτερος σκοπός η συνεισφορά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι βασικοί τρόποι με τους οποίους επιδιώκονται τα πιο πάνω είναι η ακόλουθοι:

 • Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τις πολιτικές που σχετίζονται με την καινοτομία, τη νομοθεσία και τα διαθέσιμα προγράμματα στήριξης.
 • Παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για τη μεταφορά τεχνολογίας και γνώσης και για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των βασικών εμπλεκομένων
 • Ενίσχυση της ικανότητας των ΜμΕ να καινοτομήσουν
 • Ενίσχυση των δεξιοτήτων για διαχείριση της καινοτομίας
 • Διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες καινοτομίας (συμπεριλαμβανομένων των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας)
 • Παροχή βοήθειας για την εκμετάλλευση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Υπηρεσίες Στήριξης Καινοτομίας σε Δικαιούχους του Προγράμματος “SME Instrument” του Προγράμματος Η2020 της ΕΕ

Οι επιχειρήσεις που αποτελούν δικαιούχους του Προγράμματος «SME Instrument» (Phase I και Phase II) έχουν το δικαίωμα εξασφάλισης υπηρεσιών υποστήριξης, με στόχο την επιτυχή και προσοδοφόρα αξιοποίηση των δραστηριοτήτων καινοτομίας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχονται από το ΙΠΕ προς τους δικαιούχους του Προγράμματος «SME Instrument» περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • την αξιολόγηση των αναγκών της επιχείρησης σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας
 • την εξεύρεση κατάλληλων εμπειρογνωμόνων («coaches») από βάσεις δεδομένων της ΕΕ
 • τη διαμεσολάβηση και διευκόλυνση της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και καθοδήγησης («coaching») από τους εμπειρογνώμονες σε συγκεκριμένα πεδία, τα οποία εντοπίζονται από την επιχείρηση σε συνεργασία με το ΙΠΕ.

Η παροχή υπηρεσιών «coaching» σε θέματα καινοτομίας προς τους δικαιούχους του Προγράμματος «SME Instrument» αποτελεί συμβατική υποχρέωση των εν λόγω επιχειρήσεων και η επιλογή των εμπειρογνωμόνων γίνεται υποχρεωτικά πριν την υπογραφή του Συμβολαίου υλοποίησης του Έργου στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος.

Ενίσχυση των Δυνατοτήτων Διαχείρισης Καινοτομίας σε ΜμΕ

Το ΙΠΕ παρέχει προς τις ΜμΕ τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Αξιολόγηση των δυνατοτήτων της επιχείρησης για διαχείριση καινοτομίας, με τη χρήση αξιόπιστων εργαλείων που χρησιμοποιούνται ευρέως σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (Χρήση εργαλείου IMP3rove).
 • Ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης για ενίσχυση καινοτομίας
 • Σχεδιασμός και καθοδήγηση για την υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσης προσαρμοσμένου στις ανάγκες της επιχείρησης.

Όλες οι προαναφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται προς τις επιχειρήσεις χωρίς χρέωση.

Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω του πανευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network και με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των Προγραμμάτων «Ορίζοντας 2020» και COSME.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα