Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Enterprise Europe Network Cyprus

Tο ΙΠΕ συντονίζει από το 2008 τις εργασίες του Enterprise Europe Network Cyprus προσφέροντας πληροφόρηση, συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες προς την κυπριακή επιχειρηματική κοινότητα, με στόχο την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς και της καινοτομίας στις εγχώριες επιχειρήσεις. Το Enterprise Europe Network Cyprus είναι μέλος του Entreprise Europe Network, ενός παγκόσμιου δικτύου υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δημιουργήθηκε το 2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαθέτει μια σειρά από μέσα και εργαλεία προς εξυπηρέτηση των ΜμΕ. Σήμερα, το δίκτυο Enterprise Europe Network αποτελεί τον μεγαλύτερο φορέα παροχής εξειδικευμένων επιχειρηματικών υπηρεσιών στον κόσμο, με περισσότερους από 600 οργανισμούς-μέλη και παρουσία σε 60 και πλέον χώρες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και τις ΗΠΑ Το Δίκτυο, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, στοχεύει στην υποστήριξη των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους για διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη καινοτομίας. Σημαντικό πλεονέκτημα του Enterprise Europe Network είναι το γεγονός ότι αποτελεί ένα ενιαίο δίκτυο εξυπηρέτησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων το οποίο συγκεντρώνει όλους τους βασικούς φορείς που ασχολούνται με την υποστήριξή τους.

Το Enterprise Europe Network Cyprus λειτουργεί μέσω κοινοπραξίας που συντονίζεται από το ΙΠΕ και στην οποία συμμετέχουν επίσης το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου. Η λειτουργία του Enterprise Europe Network Cyprus συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις ΜμΕ 2014-2020 COSME.

Το Enterprise Europe Network Cyprus υποστηρίζει τις εγχώριες ΜμΕ προσφέροντας μια σειρά υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τη διαμεσολάβηση για την επίτευξη επιχειρηματικών και άλλων συμφωνιών συνεργασίας, την εξεύρεση συνεργατών και υποστήριξη για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, τη μεταφορά τεχνολογίας, καινοτομίας και γνώσης, τη διάδοση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, την κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης για καινοτόμες ιδέες, καθώς και πληροφόρηση και υποστήριξη σε θέματα που αφορούν εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες και προγράμματα. Παράλληλα, το Enterprise Europe Network Cyprus παρέχει υπηρεσίες για ανάπτυξη των δυνατοτήτων καινοτομίας σε ΜμΕ, μέσω διαπιστευμένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο εργαλείων και μεθοδολογιών.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται από το Enterprise Europe Network Cyprus στους ενδιαφερόμενους φορείς χωρίς χρέωση.

Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Enterprise Europe Network Cyprus πατήστε εδώ.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα