Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Print

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για Διεθνική Πρόσβαση σε Ερευνητικές υποδομές στo πλαίσιο του Έργου EUHIT

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου EUHIT, δημοσιεύτηκε Πρόσκληση για την επιλογή ερευνητικών ομάδων στις οποίες θα παραχωρηθεί πρόσβαση σε υφιστάμενες ερευνητικές υποδομές για την εκπόνηση συναφών ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Το πιο πάνω Έργο συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση (ΓΔ) «Κοινωνία της Πληροφορίας και των ΜΜΕ» (DG INFSO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο (7ου ΠΠ) για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ (2007-2013) και της Δραστηριότητας «Υποδομές Έρευνας». Στο πλαίσιο της υλοποίησής του Έργου παρέχεται Διεθνική Πρόσβαση (Transnational Access) στις υφιστάμενες υποδομές του Δικτύου Συνεργατών, ως ακολούθως:  

1) EUHIT – European High-Performance Infrastructures in Turbulence

Δικαίωμα Συμμετοχής: Φορείς από χώρες-μέλη ή χώρες συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.

Καταληκτικές Ημερομηνίες:

13η Πρόσκληση: 27η  Ιουνίου 2016 – 30η Αυγούστου 2016
14η Πρόσκληση: 1η Οκτωβρίου 2016 – 31η Οκτωβρίου 2016

Πληροφορίες & online υποβολή αίτησης: https://www.euhit.org/

Στόχος της Πρόσκλησης του Έργου EUHIT είναι η παροχή διεθνικής πρόσβασης στις υποδομές για πειραματική έρευνα για τις αναταράξεις (turbulence research). Οι επιστήμονες από την Ευρώπη θα υποστηριχθούν με επιχορηγήσεις που καλύπτουν έξοδα ταξιδιού και διαμονής για να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις EUHIT προκειμένου να εργαστούν σε προτεινόμενο από τους ίδιους.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις παραπάνω Προσκλήσεις ή για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος «Υποδομές Έρευνας» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020, Λειτουργό του ΙΠΕ, κα Κωνσταντίνα Μακρή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλέφωνο 22 205054.

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα