Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

European Innovation Scoreboard 2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 14 Ιουλίου 2016 τα ευρήματα του ευρωπαϊκού πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία (European Innovation Scoreboard (EIS)) για το έτος 2016. Μαζί με το EIS 2016 δόθηκαν στη δημοσιότητα και ο πίνακας αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας και το βαρόμετρο καινοτομίας (Innobarometer) για το 2016.*

Τα κύρια συμπεράσματα από τις τρεις εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν είναι τα εξής:

Η Σουηδία βρίσκεται για μία ακόμη φορά στην πρώτη θέση όσον αφορά την καινοτομία στην ΕΕ, ακολουθούμενη από τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες.

Σε επιλεγμένους τομείς καινοτομίας, την πρωτιά στην ΕΕ κατέχουν: η Σουηδία ως προς τους ανθρώπινους πόρους και την ποιότητα της ακαδημαϊκής έρευνας, η Φινλανδία ως προς τους γενικούς χρηματοδοτικούς όρους, η Γερμανία ως προς τις ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της καινοτομίας, το Βέλγιο ως προς τα δίκτυα και τη συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας, και η Ιρλανδία ως προς την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την καινοτομία είναι η Μάλτα, η Λετονία, η Λιθουανία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιπλέον, και στις μετρίως καινοτομικές χώρες υπάρχουν περιφερειακοί κόμβοι καινοτομίας: οι περιοχές Piemonte και Friuli-Venezia Giulia στην Ιταλία, η Χώρα των Βάσκων στην Ισπανία και η περιφέρεια Bratislavský kraj στη Σλοβακία.

Γενικά, ο πρωταρχικός παράγοντας για την απόκτηση πρωταγωνιστικού ρόλου στον τομέα της καινοτομίας είναι η θέσπιση ενός ισορροπημένου συστήματος καινοτομίας, το οποίο συνδυάζει κατάλληλο επίπεδο δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, αποτελεσματικές συμπράξεις καινοτομίας μεταξύ εταιρειών και με την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και ισχυρές βάσεις σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και άριστες επιδόσεις στην έρευνα. Ο οικονομικός αντίκτυπος της καινοτομίας πρέπει να εκδηλώνεται μέσα από τις πωλήσεις και τις εξαγωγές καινοτόμων προϊόντων, καθώς και στον τομέα της απασχόλησης.

Η εξειδίκευση σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ) αυξάνει τις επιδόσεις ως προς την καινοτομία σε περιφερειακό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τα προηγμένα υλικά, τη βιομηχανική βιοτεχνολογία, τη φωτονική και τις προηγμένες τεχνολογίες μεταποίησης.

Κατά την επόμενη διετία αναμένεται βελτίωση των επιδόσεων της ΕΕ ως προς την καινοτομία. Οι περισσότερες επιχειρήσεις σχεδιάζουν να διατηρήσουν ή να αυξήσουν το επίπεδο των επενδύσεων στην καινοτομία κατά το επόμενο έτος. Μεγαλύτερες πιθανότητες να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην καινοτομία κατά το επόμενο έτος έχουν οι επιχειρήσεις στη Ρουμανία, τη Μάλτα και την Ιρλανδία.

Η Κύπρος, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία, τοποθετείται στην 14η θέση ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. στις επιδόσεις καινοτομίας. Η γενική επίδοση καινοτομίας της χώρας μας τοποθετείται  κάτω από τον μέσο όρο και στην κατηγορία “Moderate Innovators”.  Σύμφωνα με την έκθεση, η σχετική επίδοση της Κύπρου σε σχέση με την Ε.Ε., η οποία ανήλθε στο υψηλότερό της σημείο (95%) το 2011, έχει σημειώσει πτώση στο 86.5% το 2015. Η χώρα παρουσιάζει επίδοση χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ε.Ε. στις περισσότερες κατηγορίες, με τα πεδία «License and patent revenues from abroad», «R&D expenditures in the business sector», «PCT patent applications in societal challenges» και «Non-EU doctorate students» να συγκαταλέγονται ανάμεσα στις βασικές της αδυναμίες. Σχετικά υψηλές επιδόσεις παρατηρούνται στα πεδία «Community trademarks» και «International scientific co-publications». Τέλος, η επίδοση της Κύπρου παρουσίασε βελτίωση σε πεδία όπως τα «Open and excellent research systems» και «Human resources», ενώ ο δείκτης που παρουσιάζει την μεγαλύτερη ανάπτυξη αφορά στους «New doctorate graduates»

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις τρείς εκθέσεις της Ε.Ε. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Ιστοσελίδα της Ε.Ε. στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2486_el.htm.

* Αναφορικά με τις τρεις εκθέσεις που ετοιμάζονται από την Ε.Ε. σημειώνονται τα ακόλουθα:

Ο ετήσιος ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων για την καινοτομία παρέχει συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των χωρών της ΕΕ και επιλεγμένων τρίτων χωρών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Η έκθεση του 2016 περιλαμβάνει, για πρώτη φορά, μια ενότητα σχετικά με τις προοπτικές, η οποία εστιάζει στις πρόσφατες εξελίξεις, τις τάσεις και τις αναμενόμενες μεταβολές.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας αποτελεί προέκταση σε περιφερειακό επίπεδο του ευρωπαϊκού πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία, που αξιολογεί τις επιδόσεις των ευρωπαϊκών περιφερειών στον τομέα της καινοτομίας.

Το βαρόμετρο καινοτομίας (Innobarometer) αναδεικνύει πρόσφατες τάσεις και συμπεριφορές όσον αφορά τις σχετικές με την καινοτομία δραστηριότητες των επιχειρήσεων στις χώρες της ΕΕ, καθώς και στην Ελβετία και τις ΗΠΑ.

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα