Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Print

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ινδίας Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Ανακοινώθηκε πρόσφατα η από κοινού χρηματοδότηση συνεργατικών ερευνητικών και τεχνολογικών προτάσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συνεργασίας για θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και της Ινδίας.

Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ινδίας θα υποστηρίξει οργανισμούς έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας που εδρεύουν στην Ινδία να συμμετάσχουν σε προγράμματα του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 (Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020).

Ο μηχανισμός αυτός ανοίγει την πόρτα σε μια πιο ουσιαστική και ισορροπημένη συνεργασία μεταξύ Ε.Ε. και Ινδίας σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας και εντάσσεται στο πλαίσιο μια σειράς ανάλογων πρωτοβουλιών μεταξύ της Ε.Ε. και των τρίτων συνεργαζόμενων χωρών στο εν λόγω Πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους κανόνες συμμετοχής του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, φορείς από τρίτες χώρες δεν δικαιούνται χρηματοδότηση εκτός αν ανήκουν σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες οι οποίες αναφέρονται ρητά στα Προγράμματα Εργασίας.

Μέσω του μηχανισμού συγχρηματοδότησης που δημιουργήθηκε, οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί από την Ινδία, οι οποίοι είναι εταίροι σε Προτάσεις που υποβάλλονται στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της χώρας τους για χρηματοδότηση του προϋπολογισμού τους στην Πρόταση στο πλαίσιο των ακόλουθων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων:

1. DST-EU Calls for Proposals:

Call name / topic

(click topic name to follow link)

Closing
date

NMBP-04-2017 - Architectured /Advanced material concepts for intelligent bulk material structures

27.10.2016

NMBP-06-2017 - Improved material durability in buildings and infrastructures, including offshore

27.10. 2016

NMBP-13-2017 - Cross-cutting KETs for diagnostics at the point-of-care

19.01.2017

2. DBT-EU Calls for Proposals:

  Call name / topic

(click topic name to follow link)

Closing
date

NMBP-15-2017: Nanotechnologies for imaging cellular transplants and regenerative processes in vivo
Bio-Nano-Tech

27.10.2016

BIOTEC-07-2017: New Plant Breeding Techniques (NPBT) in molecular farming: Multipurpose crops for industrial bioproducts
Biotech

27.10.2016

SC1-PM-07–2017: Promoting mental health and well-being in the young
Health

4.10.2016

SC1-PM-08–2017: New therapies for rare diseases
Health

4.10.2016

SC1-PM-10–2017: Comparing the effectiveness of existing healthcare interventions in the adult population
Health

4.10.2016

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για την επιλεξιμότητα των δαπανών και γενικότερα για τους κανόνες συμμετοχής πατώντας εδώ  και εδώ. στους ακόλουθους διαδικτυακούς συνδέσμους:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, των επιμέρους Προσκλήσεων και τη διαδικασία Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα Participant Portal ή να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) στο ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: [email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα