Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Τύποι Δράσεων

Το είδος της Δράσης προσδιορίζει:

  • το είδος της δραστηριότητας που χρηματοδοτείται
  • το ποσοστό χρηματοδότησης
  • τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής
  • τα ειδικά κριτήρια αξιολόγησης που πρέπει να πληρούνται για τη χρηματοδότηση

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

ΔΡΑΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δράσεις Έρευνας & Καινοτομίας

100%

≥ 3 νομικές οντότητες από κράτος μέλος της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα

Δράσεις Καινοτομίας

70% (100% για συμμετέχοντες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)

≥ 3 νομικές οντότητες από κράτος μέλος της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα

Δράσεις Συντονισμού & Στήριξης

100%

1 νομική οντότητα από κράτος μέλος της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα

Εργαλείο για τις ΜΜΕ

Φάση 1 κατά αποκοπή ποσό € 50.000

Φάση 2 70% (100% όταν το στοιχείο της έρευνας είναι έντονο)

Φάση 3 – Υποστήριξη, όχι άμεση χρηματοδότηση

 

1 ΜΜΕ από κράτος μέλος της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα

Δράσεις COFUND

ERA-NET 33%

≥ 3 νομικές οντότητες από κράτος μέλος της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα

Προ-εμπορική Προμήθεια μέχρι 90%

Δημόσια Προμήθεια Καινοτόμων Λύσεων μέχρι 35%

≥ 3 νομικές οντότητες από κράτος μέλος της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα & ≥ 2 Δημόσιοι Φορείς (αναθέτουσα αρχή)

Marie Skłodowska-Curie 50%

1 νομική οντότητα από κράτος μέλος της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα

  •  

 

Inducement Prize

Recognition Prize

Διαθέσιμη πληροφόρηση στα Προγράμματα Εργασίας

Δράσεις Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου Έρευνας

  1.  

1 νομική οντότητα από κράτος μέλος της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα

Δράσεις Marie

  1.  

Διαθέσιμη πληροφόρηση στα Προγράμματα Εργασίας

  • Track to Innovation
  1.  

(100% για συμμετέχοντες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)

≥ 3 και ≤ 5 νομικές οντότητες από κράτος μέλος της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα