Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Διαδικασία Συμμετοχής

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 βασίζεται στα Προγράμματα Εργασίας. Τα Προγράμματα Εργασίας ανακοινώνουν συνήθως κάθε δύο χρόνια τους συγκεκριμένους τομείς έρευνας και καινοτομίας που θα χρηματοδοτηθούν. Είναι προσβάσιμα μέσω της δικτυακής πύλης των συμμετεχόντων Participant Portal και αναφέρουν τις προθεσμίες των επικείμενων/προγραμματισμένων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων.

Η κάθε Πρόσκληση που ανακοινώνει η ΕΕ για κάθε Δράση/Πρόγραμμα παρέχει πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα έρευνας και καινοτομίας, τους όρους συμμετοχής και το χρονοδιάγραμμα τις οποίες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εξετάζουν πριν υποβάλλουν μια Πρόταση Έργου.

Η διαδικτυακή πύλη των συμμετεχόντων Participant Portal πέρα από την πληροφόρηση που παρέχει για τις Προσκλήσεις που δημοσιεύονται παρέχει εύκολη καθοδήγηση και όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για την υποβολή της Πρότασης και τη διαχείριση των Έργων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Επιπλέον, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας παροχής πληροφοριών για την έρευνα Research Enquiry Service, που είναι διάθεσιμη στο Participant Portal, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένες ερωτήσεις που αφορούν στο περιεχόμενο, τη λειτουργία και τον τρόπο συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της κάθε χώρας παρέχουν επίσης πληθώρα πληροφοριών και ξεχωριστή καθοδήγηση αναφορικά με το Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020. Υπάρχει τουλάχιστον ένα Εθνικό Σημείο Επαφής σε κάθε χώρα της ΕΕ και μερικά σε άλλες χώρες. Περισσότερες πληροφορίες για τα ΕΣΕ της Κύπρου μπορείτε να βρείτε εδώ.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα