Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Πρόσκληση - Παρουσίαση των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σας προσκαλεί στην εκδήλωση για την παρουσίαση των Προγραμμάτων  RESTART 2016-2020, για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, που διοργανώνει την Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 08:30 π.μ., στο Ξενοδοχείο Hilton Park,  Αίθουσα «Ledra A», στη Λευκωσία. Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Αντίστοιχη εκδήλωση θα οργανωθεί και στη Λεμεσό, την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση της Λεμεσού θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η εκδήλωση έχει σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δομή, τις βασικές αρχές, το περιεχόμενο και τον προγραμματισμό των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, τις διαδικασίες και τους κανονισμούς συμμετοχής καθώς και τη χρήση της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών «IRIS» του ΙΠΕ.

Τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 αποτελούν το νέο πολυετές αναπτυξιακό πλαίσιο Προγραμμάτων για στήριξη της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας στην Κύπρο. Όραμα των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 είναι η ανάδειξη του τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) σε έναν εκ των βασικών συντελεστών στην οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου, συνεισφέροντας στην αντιμετώπιση των βασικών οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων και στην ανάπτυξη των προϋποθέσεων για επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, σύμφωνα με τις αρχές που αναδεικνύει το στρατηγικό πλαίσιο «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 επικεντρώνεται στις επιμέρους επιδιώξεις, καθώς και στους Τομείς Προτεραιότητας που αναδείχθηκαν μέσα από τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3Cy) η οποία αποτελεί τη βάση της εθνικής στρατηγικής για τις επενδύσεις στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας για την τρέχουσα περίοδο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 ανέρχεται στα  99.140.000 Ευρώ. Τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία (μέσω του Προϋπολογισμού του ΙΠΕ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ (ΕΤΠΑ).

Το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων και προσώπων αναφορικά με τα Προγράμματα στήριξης των δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του ΙΠΕ, για την περίοδο 2016-2020 είναι η Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020. Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 έχουν φορείς όπως ερευνητικοί οργανισμοί, ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί κοινής ωφέλειας καθώς και φυσικά πρόσωπα όπως ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, ερευνητές, τεχνικό προσωπικό, φοιτητές και μαθητές.

Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Παρακαλείστε όπως δηλώσετε συμμετοχή στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, αποστέλλοντας το έντυπο δήλωσης συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] μέχρι τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016.

 

Μπορείτε να βρείτε τις παρουσιάσεις της εκδήλωσης πιο κάτω:

Εισαγωγή στα Προγράμματα RESTART 2016-2020: Βασικές Αρχές Σχεδιασμού, Δομή, Προγραμματισμός Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων

Προγράμματα RESTART 2016-2020 - Πυλώνας Ι «Έξυπνη Ανάπτυξη»

Προγράμματα RESTART 2016-2020 - Πυλώνας 2 «Αειφόρο Σύστημα Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας» και Πυλώνας 3 «Μετασχηματισμός Συστήματος  Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας»

Γενικές Διαδικασίες και Κανονισμοί Συμμετοχής

Οικονομική Διαχείριση Έργων

Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS


 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα