Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για την Οικονομική Διαχείριση των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σας προσκαλεί σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για την Οικονομική Διαχείριση των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, που θα διεξαχθούν στα γραφεία του Ιδρύματος, στη διεύθυνση Λεωφόρος Στροβόλου 123, στη Λευκωσία. Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες σύμφωνα με τις κατηγορίες φορέων όπως ορίζονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020.

  • Παρασκευή,  14 Οκτωβρίου 2016 - Οργανισμοί Έρευνας και Άλλοι Φορείς του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα,  ώρα 08:30 π.μ. - 13:30 μ.μ.
  • Δευτέρα,  17 Οκτωβρίου 2016 - Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα,  ώρα 08:30 π.μ. - 13:30 μ.μ.

Τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 αποτελούν το νέο πολυετές αναπτυξιακό πλαίσιο Προγραμμάτων για στήριξη της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας στην Κύπρο. Όραμα των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 είναι η ανάδειξη του τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) σε έναν εκ των βασικών συντελεστών στην οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου, συνεισφέροντας στην αντιμετώπιση των βασικών οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων και στην ανάπτυξη των προϋποθέσεων για επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, σύμφωνα με τις αρχές που αναδεικνύει το στρατηγικό πλαίσιο «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 επικεντρώνεται στις επιμέρους επιδιώξεις, καθώς και στους Τομείς Προτεραιότητας που αναδείχθηκαν μέσα από τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3Cy) η οποία αποτελεί τη βάση της εθνικής στρατηγικής για τις επενδύσεις στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας για την τρέχουσα περίοδο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 ανέρχεται στα  99.140.000 Ευρώ.

Το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων και προσώπων αναφορικά με τα Προγράμματα στήριξης των δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του ΙΠΕ, για την περίοδο 2016-2020 είναι η Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020. Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 έχουν φορείς όπως ερευνητικοί οργανισμοί, ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί κοινής ωφέλειας καθώς και φυσικά πρόσωπα όπως ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, ερευνητές, τεχνικό προσωπικό, φοιτητές και μαθητές

Μπορείτε να βρείτε το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου εδώ

Παρακαλείστε όπως δηλώσετε συμμετοχή στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, αποστέλλοντας το συνημμένο έντυπο δήλωσης συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] μέχρι την Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016.

Για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου Οικονομικής Διαχείρισης πατήστε εδώ.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα